SVEČANO OTVARANJE BINE 22. APRILA

Otvaranjem izložbe „Beogradska škola stanovanja od kraja 1950. do sredine 1980. – Kompleksnost ideja”, 22. aprila u 19 ?asova u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, bi?e zvani?no otvorena 16. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA.

Autorke izložbe su Tanja Damljanovi? Konli i Dragana Mecanov. Program izložbe realizuje se u saradnji sa organizacijom Do.ko.mo.mo Srbija. Program BINA 2021 ?e otvoriti akademik, profesor i arhitekta Milan Lojanica.

U skladu sa tradicionalnim predstavljanjem srpske arhitekture, posle Bogdana Bogdanovi?a, Nikole Dobrovi?a, Ivana Anti?a i Aleksandra Stjepanovi?a, ovogodišnje izdanje BINA bi?e u znaku beogradskog stanovanja i arhitekture stambenih zona i celina.

Kroz prikaz kompleksnosti ideja Beogradske škole stanovanja ?e se pratiti geneza, kao i tipološke i morfološke promene u razvoju misli o stanogradnji na primerima tri susedstva, kroz tri perioda – 60-te, 70-te i 80-te godine, a na nivou dve grupe analiza: urbanisti?ko-arhitektonske i projektantskih razmera.

Heroja Tepi?a – Dejan Miljkovi?

„Beogradska škola stanovanja u svom usponu od 1960-80. dosegla je visok nivo projektovanja stambenih susedstva kao malo koja zemlja Evrope i sveta. Njeni protagonisti sticali su znanja kroz razmenu iskustava sa najprogresivnijim misliocima o stambenoj arhitekturi, od Velike Britanije i Francuske, do Skandinavskih zemalja”, kaže autorka izložbe Tanja Damljanovi? Konli: 

„Relevantnost njihovih ideja najbolje se pokazuje u ?injenici da su sa malim kvadraturama stanova dostigli nesrazmerno visoke standarde stanovanja. Osim razmišljanja o partikularnim stambenim jedinicama, tretiranje susedstva kao zajednice sa kojom ?e se žitelji identifikovati potpomognuto je promišljanjem javnih sadržaja prema kojima ?e naselje gravitirati. Ovo su primeri dobre prakse koji bi mogli poslužiti kao podstrek za preispitivanje galopiraju?e stambene izgradnje sa kojom se Beograd trenutno suo?ava”.

Šesnaesto izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA bi?e održano od 22. aprila do 22. maja 2021. godine u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. U fokusu ovogodišnjeg BINA programa je Beogradska škola stanovanjakoja svojom  širinom obuhvata brojne podteme.

BINA se ove godine realizuje kroz ?etiri programske celine, a namera organizatora je da se kroz niz programskih formata – izložbi, predavanja, prate?ih programa i tematskih šetnji, predstave kvalitetna ostvarenja koja su realizovana u oblasti arhitekture, sa posebnim osvrtom na Beograd i region, kao i na doprinos i domete koji su doma?i arhitekti postigli u sferi savremenog stanovanja. Svi programi BINE su besplatni.

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Iz arhive Tome Devalda (1921-1995) direktora Direkcijeza izgradnju Novog Beograda.