SVETSKI VREDNO PRIZNANJE BILJANI ĆIRIĆ

Kustoskinja Biljana ?iri?, pokreta? projekta “Sta kustosiranje treba/može da bude” dobila je svetski vredno priznanje za svoj rad. 

Ona je osvojila nagradu za publikacije na 14. dodeli nagrada AAC (Award of art China), za knjigu From a History of Exhibitions towards a Future of Exhibition-Making – Exhibition-Making Practices in China and Southeast Asia”.

Knjiga je objavljena u saradnji sa me?unarodno poznatim izdava?em Sternberg Pres.

Award of Art China je najzna?ajnija kineska nagrada na polju savremenih umetnosti, koju je 2006. godine ustanovio Artron Art Group.

Kroz godišnje istraživanje i ispitivanje kineskih savremenih umetnika i njihovog rada, ova nagrada teži predstavljanju najboljih dostignu?a savremene umetnosti u kineskom kulturnom kontekstu, kao i promociji jedinstvenog žanra globalnoj publici.

Zbog specifi?nih okolnosti usled pandemije virusa COVID-19, ovogodišnj? nagrade su dodeljenje onlajn.

Me?unarodni kustos i umetni?ki kriti?ar Hou Hanru bio je predsedavaju?i žirija, dok su ostali ?lanovi komisije za dodelu nagrada bili Barbara Pollack, Dong Bingfeng, Liu Xiaodong, Philipple Pirotte, Zoe Butt i Zheng Shengtian.

Nagra?ena knjiga rezultat je teku?eg rada na razli?itim povezanim platformama pod istim imenom, koje je inicirala i organizovala Biljana ?iri?, u sklopu institucija u Kini, Novom Zelandu i Jugoistocnoj Aziji (St Paul St Gallery AUT (2013), Rockbund Art Museum (2018) i Guangdong Times Museum (2019)). U predstavljenim tekstovima, pisci, kustosi i prakti?ari umetnosti u regionu prise?aju se zna?aja izložbi kao forme i medijuma predstavljenih na skupštinama.

Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University i SeeCult platforme.