TAJNI ŽIVOT SALVADORA DALIJA

Veliki majstor nadrealizma, slikar, vajar, glumac, scenograf, pisac, svakako jedan od najve?ih umetni?kih i kreativnih umova XX veka, Salvador Dali i dalje budi maštu iako je od njegove smrti prošlo više od 30 godina. 

Izdava?ka ku?a Arete objavila je knjigu „Tajni život Salvadora Dalija”, ranu autobiografiju velikog Španca, knjigu koja nas vodi sve do umetnikovih kasnih tridesetih godina.

Knjiga je zapanjuju?a i nepredvidiva, kao i njegova umetnost.

„Nemogu?e je ne diviti se ovom slikaru kao piscu. U celini, on ispoljava snobizam, samoobožavanje, komediju, ozbiljnost, fanatizam, ukratko, koncept života i ukupnu sliku o sebi koju nastoji da prikaže”, bio je jedan od natpisa nakon što se ova knjiga prvi put pojavila pred ?itala?kom publikom.

Ovde su prikazani neki od fascinantnih uvida u genijalnog, ambicioznog umetnika koji sam sebe neumorno promoviše dizajniraju?i pozorišne scenografije, enterijere prodavnica i nakit jednako lako kao što je pravio nadrealisti?ke slike i filmove.

To je um koji bi u jednom trenutku mogao da zamisli i s velikom tehni?kom virtuoznoš?u stvori slike spokojne rafaleovske lepote, a u drugom trenutku košmarne pejzaže mekih satova, zapaljenih žirafa i leševa prekrivenih muvama.

Salvador Dali jedan je od najzna?ajnijih umetnika 20. veka, a ?esto ga nazivaju i velikim majstorom nadrealizma. Njegova umetni?ka dela pokazala su da je on jedan od najkreativnijih slikara svog vremena. Me?u ostalim umetnicima, izdvaja se svojom neobi?nom li?noš?u; naime, Salvador je bio genije na granici ludila.

Njegove karakterne osobine, egocentri?nost, depresivnost i mazohizam, jasno se vide u njegovim delima. Osim što se bavio slikarstvom, scenografijom, dizajnom, vajarstvom i filmom, bio je i pisac. Od pisanih dela, pored scenarija za balete, tu je i nekoliko knjiga: „Skrivena lica“,  „Tajni život Salvadora Dalija“ i „Dnevnik genija“.

Jedan je od malobrojnih ljudi kojima su za života sagradili dva muzeja.

Za sve koji su zainteresovani za umetnost 20. veka i za jednu od njenih najdarovitijih i najharizmati?nijih figura, „Tajni život Salvadora Dalija” je obavezna literatura.