TANGO JAZZ KVARTET PONOVO U BEOGRADU

Nakon ?etiri godine, beogradska publika ponovo ?e imati priliku da uživa u ?arobnom miksu džeza i tanga i nastupu vrhunskih umetnika iz Argentine – Tango Jazz kvarteta!

U okviru svoje 27. me?unarodne turneje, proslavljeni džez muzi?ari održa?e koncert u Ustanovi Gvarnerius (ul. Džordža Vašingtona 12), u petak, 13. avgusta 2021. godine, s po?etkom u 19 ?asova. 

Tango Jazz kvartet iz Argentine, kombinuje melodijske i ritmi?ke obrasce tanga sa harmonijom i improvizacijom džeza. Ovaj novi pristup tangu i džezu naišao je na oduševljenje, kako u Argentini tako i na me?unarodnom nivou. Muzika Tango Jazz kvarteta kre?e se od tradicionalnog tanga do muzike Astora Pjacole, a da nikada zapravo nije napustila “teritoriju” džeza.

Sve je po?elo kada je saksofonista i klarinetista Gustavo Firmenih, sa svojim Tango Jazz kvartetom, oživeo plesne ve?eri u Buenos Ajresu nazivaju?i ih „Típica y jazz ”. Te plesne ve?eri bile su uobi?ajene u zlatnoj eri tanga, kada su tango i džez živeli zajedno a svirani odvojeno. Tango Jazz kvartet predložio je spoj zajedni?kog za oba muzi?ka pravca i dodao ono što je karakteristi?no za džez a što tangu nedostaje – improvizaciju.

 

Nakon izuzetnog uspeha u Argentini, od 2011. godine, ovaj sastav osvaja i evropsku muzi?ku scenu, nastupaju?i u Nema?koj, Francuskoj, Belgiji, Španiji, Austriji i ?eškoj. Posle više od 10 godina neprekidnih turneja, Tango Jazz kvartet zauzeo je istaknuto mesto na svetskoj muzi?koj sceni, nastupaju?i širom Evrope, Sjedinjenih Ameri?kih Država, Brazila, Afrike, Rusije i Kine.

Sa 26 uspešno organizovanih me?unarodnih turneja u više od 30 zemalja, Tango Jazz Kvartet je nastupao na najprestižnijim mestima širom sveta: Letnji džez festival u San Hoseu, Kalifornija; Šangajski džez festival; Me?unarodni džez festival Nišvil, Srbija; Tango i džez festival, Tomsk, Rusija; Hongkonški džez festival; Festival radosti džeza u Johanesburgu; Sunset-Sunside u Parizu; Porgi & Bess u Be?u; Muzi?ko selo u Briselu; Snug Harbor u Nju Orleansu; BFlat u Berlinu, itd

U saradnji sa festivalom Nisville, ovaj sastav je pokrenuo projekat „Nisville Tango Big Band“, koji su formirali ?lanovi TJQ-a i mladi srpski muzi?ari, a koje je obu?avao i predvodio Gustavo Firmenih, vo?a Tango Jazz kvarteta. Ostali ?lanovi sastava su Martin Rao de Vita – bas, Horacio Akosta – klavir i Mauricio Paskuli – bubnjevi.