TEATAR NA RASKRŠĆU DOBIO NA ZNAČAJU

Festival drame i pozorišta “Teatar na raskrš?u” postao je 12. manifestacija od kulturnog zna?aja za Grad Niš.

?lanica Gradskog ve?a za kulturu i turizam Andriana Anastasov istakla je da je takva manifestacija potrebna gradu, te da se ?ekalo da to Savet za kulturno stvaralaštvo i potvrdi, a odluku su podržali i odbornici niške skupštine.

Ovom odlukom ure?uju se manifestacije u oblasti kulture, koje su od zna?aja za Grad Niš, kao i projekti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada na osnovu javnog konkursa.

Savet za kulturno stvaralaštvo ?ine lica koja su se istakla svojom profesijom ili radom u oblasti kulture, odlu?io je da “Teatar na raskrš?u” postane najnovija manifestacija od kulturnog zna?aja za Niš.

Ostale manifestacije od gradskog zna?aja su “Filmski susreti”, “Internacionalne horske sve?anosti”, Likovna i Književna kolonija “Si?evo”, Festival de?ije muzike “Majska pesma”, “Nisomnia”, “Nišvil”, “Muzi?ki edikt”, “Evegrin festival” i “Novogodišnji koncert”.