TEATRIJUM – NOVA, STARA POZORIŠNA SCENA U BEOGRADU

Beograd je bogatiji za još jednu letnju pozorišnu scenu! Teatrijum, koji je otvoren u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u subotu, 3. jula predstavom Na Drini ?uprija u izvo?enju Tihomira Stani?a, bi?e mesto na kom ?e biti prikazivana sjajna dramska ostvarenja.

Ovo su najavili i dan ranije osniva? pozorišta dramski umetnik Tihomir Stani?, prof. dr Ivanka Popovi?, rektorka Univerziteta u Beogradu, Radoslav Marjanovi?, predsednik gradske opštine Stari grad i Vladan Gajovi?, upravnik novog pozorišta.

Teatrijum ?e, prema Stani?evim re?ima, delovati do kraja avgusta u dvorištu Kapetan Mišinog izdanja:

Vladan Gajovi? i ja smo igrali ovde zajedno 1983. godine i odlu?ili da pokušamo da ponovo oživimo ovu scenu. Pomo? smo dobili pre svega iz Rektorata i od gospo?e Ivanke Popovi?, kao i predsednika opštine Stari Grad Radoslava Marjanovi?a.“

Ivanka Popovi? je navela da Univerzitet pored funkcije obrazovanja ima i veoma važnu funkciju unapre?ivanja društva i komunikacije, a upravo to ?ini pozorište i dodala: 

„Želeli smo da obnovimo ovu scenu i tradiciju uz, nadam se, dugoro?nu saradnju. Starija publika se rado prise?a ?arolija letnjih ve?eri u Kapetan Mišinom zdanju.“

 

Predsednik opštine Stari Grad Radoslav Marjanovi? je tako?e obe?ao pomo? kada mu se Stani? obratio i opisao to re?ima: 

„Zadovoljstvo mi je da gradska opština Stari Grad može da podrži ideju pokretanja pozorišne scene u ovom jedinstvenom prostoru, gde mladi umetnici mogu da se afirmišu. Zahvaljujem se Tihomiru Stani?u koji je okupio ozbiljan broj umetnika oko Teatrijuma.“

Tihomir Stani? je najavio repertoar pozorišta i nazvao ovu sezonu nultom, kao i planove da se dogodine naprave tribine sa sve ?etiri strane i izvo?enje ispitnih predstava svih akademija umetnosti iz regiona uz razgovore i druženja.

Ove nulte sezone, pored gostuju?ih predstava, pozorište Teatrijum ove godine ima?e i premijeru svoje predstave „Don Žuan“ 13. jula, po tekstu Vide Davidovi? (koja je napisala adaptaciju Molijerovog romana), dok ?e režiju Marko Misira?a. Uloge tuma?e Stefan Radonji?, u ulozi savremenog Don Žuana, zatim Vladan Gajovi?, Nevena Ili?, Isidora Gra?anin i drugi.

Tokom jula i avgusta na repertoaru pozorišta nastupa?e i alternativne trupe, po?ev od Filipa Gaji?a i njegovog Dor?olskog narodnog pozorišta, Vesne Staniši? („Balkan novi pokret“), Petra Božovi?a, Tanje Kecman i mnogih drugih.

Karte su puštene u prodaju preko servisa tickets.rs, kao i na blagajni Rektorata svake ve?eri od 19 ?asova. Sve predstave ?e se igrati od 21h, dok je odre?en broj karata rezervisan za studente Beogradskog univerziteta, a deo prihoda od prodaje se upla?uje za Solidarnu kuhinju. Zbog pandemije ove sezone broj mesta u gledalištu ograni?en je na 200 posetioca.