TO SE NIJE DOGODILO U BIOSKOPU BALKAN

Otvaranje izložbe “To se nije dogodilo!” sekcije proširenih medija ULUS-a u saradnji sa bioskopom Balkan zakazano za 15. juli od 19 sati nudi presek savremene umetni?ke produkcije izvodja?kih umetnosti.

Dok su Treveleri (Travellers) pre jedan vek operisali dadaisti?kim dekonstrukcijama ranih medijskih formi, dobacuju?i jezi?ke vratolomije u lice publici i obrušavaju?i se na društvene konvencije, u ?etvrtak uve?e ?emo biti u prilici  da gledamo najpre Višnju Janoševi?, pesnikinju neobuzdane energije, autorku “Sna u vru?oj sobi”, oniri?nu, ?udnu, nesvakidašnju recitatorku svojih rima i ne-rima, japanološkinju, neuhvatljive poetike, pouzdanog ritma, protiv svih konvencija.

Nastupi?e i performer Aleks Zain u svom radu “Ideologija stereotipa”, koji izaziva publiku da se suo?i sa sopstvenim stereotipima, kao i da kroz aktivno u?eš?e u performansu kreira kolektivni transparent sastavljen od svih ’fioka’ u koje smo nevoljno stavljeni, iz kojih takodje delujemo na društvo u celini, kao i ono na nas.

Ja nemam konkretno rešenje da vam ponudim. Imam samo svoje telo. Evo vam ga.” poru?uje umetnik.

Od 19.20 gleda?ete Markizu De Sadu i Dekandencu u Stotinu mu bogova –“Slepstik dve luftike protivne svemu” u kome etablirane zvezde beogradskog no?nog života poznate po samostalnim nastupima, radu u kolektivu Efemerne Konfesije i duo spektaklima, razvijaju tra?eve bez kojih epoha ne bi bila u Zenitu, prosipaju ?aj po izložbi, a možda i iskazuju koju re? plemenitu. Te dve impersone prizva?e duh Barbarogenija, avaj, te pokazati zašto Evropa umire i koja je od njih dve mondenija.

U 19.45 po?inje performans Ubijanje Snova (Killing Dreams vol.2) autorke Joane Kneževi? koji postavlja pitanja kako su naši snovi, želje, maštanja pa i potencijalne akcije efektirane raznim dogadjajima koji nam se neplanirano dešavaju u životu i istorjiskim kontekstima na koje nismo mogli da uti?emo?

Prekidi potencijalne, kolektivne  mogu?nosti da želimo nešto, ideje da menjamo, stvaramo pa i ve?ina da kona?no odraste, može biti okon?ana na najbrutalniji na?in. ,,Kupite žvake,…da li biste bili dobri da kupite žvake?”

Muziku za performans potpisuju : Katarina Rankovi? Performeri: Julie Le Lay, Olga Uzikaeva, Katarina Bu?i?, Vladimiri ?ubrilo, Ana Obradovi?, Marija Stankovi?, Joana Kneževi?, Lidija Antonovi?

Od 20.50 bi?ete u prilici da gledate Marca Nektana uz koautorku Natašu Milojevi?  (produkcija Nektan Art.) u “Inkarnaciji dvopolnika metakozmosa”.

Pritisnuti globalnom situacijom u kojoj ne pronalazimo izlaz, jedino svetlo i na?in je transcendiranje duha i tela, te pronalaženje slobode na nekom višem planu, smatraju autori inspirisani manifestom Zenitizma, posebno prvim delom u kojem svoje ideje iznosi Ljubomir Mici?. ”Uzle?emo DANAS!

?ovek se sjedinjuje sa Umetnoš?u i postaje NADŽIVOT! Osluškujemo svoje najskrivenije dubine. ?ovek puca i uzdiže se, da bi pronašao distancu…

Duša ?oveka izgara, spaljena, traži KOLA ZA SPASAVANJE. ?ovek je stvorio Boga iz sopstvene slabosti – a sada se mora uzdi?i iznad nje…”

Za kraj, od 21.45  možete pogledati video snimak Kralja ?a?ka iz SKC Kragujevac u kome možete ?uti nešto više o panikmetru, ?eli?nom vešu, skokovima agresivnoh jona, mukotonama, obrtanju Planete, merama zaštite od svega ovoga i istraživanjima vanzemaljskog porekla

Na izložbi koja ?e biti otvorena do 05.08. 2021. publika ?e imati priliku da pogleda i tematsku celinu posve?enu zenitisti?kom pozorištu Treveleri / Zabrežje mladoZenitizam.

PRATE?I PROGRAMI:

17.07. od 14h  kordinatori vode kroz postavku

16.07., 18.07.  i 19.07. od  18 -19h predstoje razgovori sa umetnicima koji u?estvuju na izložbi. 

Foto: Promo