TRAGANJE ZA VEROM U GALERIJI SINGIDUNUM

Retrospektivna izložba Ivana Markovi?a pod naslovom „Traganje za verom – Arhitekta Stevan Mi?i?“ otvara se ve?eras, 6. oktobra u galeriji Singidunum. 

Ova izložba predstavlja svojevrsni istoriografski osvrt na graditeljski opus jednog od najproduktivnijih doma?ih graditelja s kraja XX i po?etka XXI veka u Srbiji ?ija su dela tokom ?etiri decenije (1975-2015) neobuzdane stvarala?ke energije obeležila razli?ite stilske permutacije u doma?oj arhitekturi.

Osnovna koncepcija postavke opredeljena je na prezentaciju novijeg Mi?i?evog likovnog opusa tokom poslednje tri decenije umetnikovog stvaralaštva.

dav

Bi?e prikazano ukupno 43 crteža ugljem sa predstavama umetnikovim maštovitim vizijama, prirodnim ambijentima i sakralnim gra?evinama na Hilandaru ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Francuskoj i Italiji, a koji metodološki predstavljaju najzna?ajniji deo izložbene postavke.

Po Mi?i?ev likovni opus analiti?ki prikazuje mentalitet autora, njegovu neobuzdanu radoznalost, stalnu potragu za novim mogu?nostima preoblikovanja stvarnosti i beskompromisno insistiranje na lepom.

Autor izložbe, dr Ivan R. Markovi? je redovan ?lan Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), redovan ?lan Udruženja mladih istori?ara arhitekture, istoriografa i arhitekata Srbije (DISTRIKT6) i redovan ?lan Heraldi?kog Kluba Beograd HEK.

Do danas je priredio osam samostalnih izložbi, objavio više radova i u?estvovao na stru?nim skupovima, a od 2019 je saradnik Srpske akademije nauka i umetnosti na projektu Srpska Enciklopedija.

dav