TRAŽIM POMILOVANJE. ZA DESANKU. SEBRA POEZIJE SRPSKE

PIŠE: Aleksandar BE?I? 

Gospodine ministre, 

Vi koji ste sada u tehni?kom mandatu, da se odmah razumemo: Nije ovo portal koji se politikom bavi. Ovo je mesto gde se bavimo lepom re?i. Plemenitim stvarima. Umetnoš?u. Slikarstvom. Filmom. Muzikom. Pozorištem. Ovo je mesto gde se bavimo književnoš?u. I njenim, valjda najuvišenijim oblikom: poezijom. 

Gospodine ministre, Vi koji ste sada u tehni?kom mandatu. ?ujem, ?itam, ?udim se: Kažu da je “komisija Zavoda za unapre?ivanje obrazovanja i vaspitanja odlu?ila je da iz tre?eg razreda isklju?i izbor iz poezije Desanke Maksimovi?, a iz ?etvrtog – njenu zbirku “Tražim pomilovanje”.”

Znate, gospodine ministre, Vi koji ste sada u tehni?kom mandatu, ne razumem, eto i pored najbolje volje, kako ?e obrazovanje i vaspitanje naših srednjoškolaca da se unapredi ako iz obrazovnog programa izbrišete stihove žene koja je i danas simbol srpske poezije. 

Zamislite da iz engleskih udžbenika izbace Lorda Džordža Gordona Bajrona, ili Džefrija ?osera? 

Zamislite da iz nema?kih udžbenika izbace Hajnriha Hajnea ili Johana Volfganga Fon Getea? Iz austrijskih udžbenika da izbace Rajnera Mariju Rilkea? Nerudu iz ?ileanskih udžbenika? Remboa, Bodlera, Igoa, Prevera iz francuskih i Lorku iz španskih knjiga za srednjoškolce? Zamislite da se Indijci odreknu Rabindranata Tagore? Da se Rusi okrenu od Bloka, Puškina, Majakovskog, Jesenjina, Simonova?

Šta kažete, ministre, Vi koji ste sada u tehni?kom mandatu? U pitanju su sve pesnici? A ne pesnikinje?

POTPIŠITE PETICIJU DA DESANKA MAKSIMOVI? 
OSTANE U UDŽBENICIMA ZA SREDNJU ŠKOLU

Dobro, ministre u tehni?kom mandatu, zamislite da Rusi iz udžbenika izbace jednu Anu Ahmatovu (savremenicu Desankinu)? Zamislite da u Velikoj Britaniji u?enicima izbrišu stvaranje Elizabete Baret Brauning ili Kristine Rozeti? Da li biste mogli da zamislite da se Nemci odreknu stihova Ingemar Bahman? Stihove Anais Nin niko ne pomišlja da izbaci iz francuskih udžbenika! Španci poštuju Karmen Konde Abeljan isto koliko i Lorku!

Šta ?emo sad, ministre u tehni?kom mandatu?

Zašto se mi, Srbi, odri?emo najve?e me?u najve?im? Zašto se odri?emo stihova žene koja je pisala mnogo bolje od 90 odsto poznatih pesnika? Žene od koje se i danas može mnogo nau?iti?

Kako ?e to, ministre u tehni?kom mandatu, jedan prose?an srpski srednjoškolac unaprediti svoje obrazovanje ako ostane uskra?en za jednu Desanku Maksimovi?? 

Tražim pomilovanje, ministre.

Pomilovanje za najve?eg sebra poezije srpske. Za damu sa šeširom. Za valjevsku najve?u dušu. Za ženu koja je tražila pomilovanje za sve nas. Za ženu koja nam je ispri?ala krvavu bajku. Onu koja nam je objasnila da je sre?a “lepa samo dok se ?eka, dok od sebe samo nagoveštaj da”. Tražim pomilovanje za džina srpske poezije. 

Bez obzira da li Vi ostanete na tom mestu, ili Vas zameni neko drugi.

Desanka mora da ostane tu gde joj je mesto. U istoriji. I u udžbenicima. Zauvek. Takva veli?ina se ne briše. Nikad.