TREĆA SREĆA ZA DUVAČE BEOGRADSKE FILHARMONIJE

Duva?ki ansambl Beogradske filharmonije priprema pravu koncertnu poslasticu u ?etvrtak i petak, 3. i 4. juna (Sala BGF, 19?). Na repertoaru su remek dela klasi?ne muzike – “?arobna frula” i “San letnje no?i” u interesantnim aranžmanima.

Klarinetista Ognjen Popovi? zajedno sa svojim kolegama priprema koncert koji je tokom ove sezone ve? dva puta bio zakazan, ali zbog aktuelne situacije nije bio održan u prethodnim terminima. Zato ?e prva nedelja juna biti tre?a sre?a za lepršave i romanti?ne melodije Mocarta i Mendelsona me?u kojima je i ?uveni Svadbeni marš.

“?arobna frula i San letnje no?i su remek-dela klasi?ne muzike. Njihova lepota i zna?aj ih svrstavaju me?u najsjajnije muzi?ke bisere uopšte. Samim tim, uvek predstavljaju poseban izazov i užitak, kako za izvo?a?e, tako i za publiku. Postoji mnogo paralela koje povezuju Mocarta i Mendelsona. Obojica su bili vunderkindi i još od najranijeg detinjstva komponovali svoja prva dela i briljantno svirali klavir”, rekao je Ognjen Popovi?.

Pored originalnih verzija, ve?ina Mocartovih opera je sa?uvana i u verziji za duva?ke ansamble sa kontrabasom. Ovakvi aranžmani opera tog vremena su uživali veliku popularnost u 18. veku. Filharmonijska publika ?e na koncertima ?uti aranžman Jozefa Hajdenrajha – Mocartovog savremenika. S druge strane, oboista Andreas Tarkman (1956), tradiciju aranžiranja opera za manje kamerne sastave, maestralno nastavlja da neguje. Zahvaljuju?i njemu “San letnje no?i” je samo jedna od mnogih kompozicija koju duva?ki ansambli izvode rado na koncertnim podijumima širom sveta.

Uz Ognjena Popovi?a na koncertu nastupaju Stana Krstaji? (flauta), Sanja Romi? (oboa), Petar Vuceli? (oboa), Mihailo Samoran (klarinet), Nenad Jankovi? (fagot), Dušan Petrovi? (fagot), Nikola ?iri? (horna), Gordana Stojni? (horna) i Sr?an ?or?evi? (kontrabas).

Foto Marko ?okovi?