TREĆI SVET SA BRAJANOM RAŠIĆEM

TRE?I SVET je podcast rodona?elnika gonzo novinarstva i pisanja u Srbiji Dilera Nedeljkovi?a.

Dule Nedeljkovi? preferira bona fide stil pisanja i identi?nog govora. Insistira da naziva stvari pravim imenom, a takva iskrenost se o?ekuje i od gostiju u podkastu.

U trenutku kada se društvo brendiralo na njihove i naše, postoji Tre?i svet, koji ne trpi ograni?enja i ne govori „mi“ umesto „ja“.

Svako kome je govornica nedostupna ili ima iskrenu želju da se ispovedi, dobro došao je.

Razgovori su usmereni ka budu?nosti, svaki gost je instruisan pred snimanje. Svi dobijaju unapred temu razgovora i ne toleriše se nespremnost za spremnost u u?estvovanju.

Gonzo novinarstvo je novinarski stil koji se piše subjektivno, ?esto uklju?uju?i samog izvješta?a kao deo pri?e putem naracije u prvom licu.

Gonzo novinarstvo ima tendenciju da favorizuje stil na ra?un ta?nosti i ?esto koristi li?na iskustva i emocije kako bi se prikazao kontekst teme ili doga?aja koji je pokriven. Karakteriše ga upotreba citata, sarkazma, humora, preterivanja i psovki.

Ocem gonzo novinarstva smatra se Hanter S, Tomson, ameri?ki novinar i pisac. Ako vas još nešto zanima, guglajte!