TRI DANA NASTUPA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

Nakon rekordnog broja nastupa za vreme Prvog filharmonijskog festivala, Beogradska filharmonija nastavlja sa koncertima 25, 26 i 27. februara od 19 ?asova. Nikola ?iri?, prva horna Filharmonije, nastupi?e ?ak tri puta kao solista sa orkestrom zajedno sa mladim dirigentom Valentinom Egelom.

Nikola ?iri?, jedan od najmla?ih filharmoni?ara, priredi?e svojevrsni podvig sviraju?i tri ve?eri za redom kao solista na ovom zahtevnom instrumentu. Izveš?e Mocartov Koncert za hornu i orkestar br. 2, kompoziciju prepunu vedrine i humora.

Hornista Nikola ?iri?, Foto Marko ?okovi?

“Bi?e ovo mali podvig na horni ali veliko uživanje. Iako sam uvek uzbu?en kad nastupam kao solista, poseban ose?aj je kad sviram me?u svojima i sa svojima. Posebno sam sre?an zato što je ova kompozicija puna humora, Mocart je na partituri pisao smešne komentare zadirkuju?i svog prijatel?a kome je posvetio koncert. Delo sadrži obil?e muzi?kih šala pa ?ak i Mocartovih aludiranja na oduvek prisutne kikseve na horni. Nadam se da ?emo se svi zabaviti, jer je mnogo važno da zadržimo vedrinu”, rekao je hornista Nikola ?iri?.

Maestro Valentin Egel, FOTO: Beogradska filharmonija promo

Koncert predvodi Valentin Egel, filharmonijskoj publici poznat sa Dirigentskog foruma, nema?kog programa za mlade dirigente kome se Beogradska filharmonija pridružila kao partner 2017. godine. Karijera nema?kog dirigenta nastavila se u regionu tako što je danas na poziciji muzi?kog direktora Simfonijskog orkestra u Rijeci. Sa Beogradskom filharmonijom izvodi još i Rosinijevu Uvertiru Italijanka u Alžiru i Hajdnovu Simfoniju br. 104.