TRI NOVA SRPSKA FILMA U KOMBANK DVORANI

Sve do srede, 11. novembra, ljubitelji srpskog filma mo?i ?e svakog dana da pogledaju tri nova ostvarenja.

Najzanimljiviji je dugo o?ekivani dugometražni igrani film  „O bubicama i herojima“ Petra Paši?a, potom dokumentarno – igrano ostvarenje „Poslednja avantura Kaktus Bate“ ?or?a Markovi?a, te manjinsku srpsku koprodukciju, slovena?ki celove?ernji igrani film „Izbrisana“ Mihe Mazzinija.

Nastanak sva tri filma podržao je Filmski centar Srbije (FCS).

Režiju igrano-animiranog ostvarenja  O bubicama i herojima potpisuje Petar Paši?, koji je, uz Dimitrija Vojnova i Nikolu Pejakovi?a, i jedan od scenarista.

Uloge tuma?e: Bojan Dimitrijevi?, Slobodan Boda Ninkovi?, Zoran Cvijanovi?, Nataša Vojnovi? i Ilija Paši?. Pored njih, u filmu glume: Dunja ?osi?, Branka Petri?, Anka Milenkovi?, Nada Macankovi?, Uroš ?uri?, Nemanja Jani?i? i drugi.

U svetu punom straha, gde ljubav polako izmi?e i postaje nešto nedostižno, sre?emo nesre?ne ljude, kao što su Raša i njegov zahtevni, bolesni otac. Raša postaje ?uvar starog hotela, gde se susre?e sa ?udnim karakterima, podjednako nesre?nim kao što je i on. U me?uvremenu, u svetu ispod nas, bubice prolaze kroz sli?nu borbu za ljubav…

Izbrisana donosi pri?u o Ani, koja nakon poro?aja i nemogu?nosti nadležnih da prona?u njen medicinski karton, zapada u birokratsku mrežu kafkijanskih razmera – biva prinu?ena da ostavi bebu u bolnici, a kako Ana sada zakonski ne postoji, kako je postala strankinja iako je ?itav život živela u Sloveniji, njena beba dobija status siro?eta koje može biti dato na usvojenje.

Pri?a se zbiva sredinom devedestih godina prošlog veka kada je tadašnja vlast Slovenije opozvala državljanstvo u slu?aju 26.000 svojih gra?ana neslovena?kog porekla.

Izbrisana je na Festivalu slovena?kog filma u Portorožu 2018. godine osvojila ?etiri nagrade: za najbolju žensku ulogu, najbolju originalnu muziku, najbolju scenografiju i najbolju kostimografiju.

Miha Mazzini je i autor scenarija, film je montirao Tomislav Pavli?, a udarne uloge su odigrali: Judita Frankovi? Brdar, Sebastijan Kavaca, Jernej Kogovšer, Doroteja Nadrah, Izudin Bajrovi?, Silva ?ušin, Marko Mandi?, Gregor Zorc…

Pri?a ostvarenja Poslednja avantura Kaktus Bate  po?inje, kada Aleksandar Zograf, poznati strip autor, otkriva neobi?no štampano izdanje iz perioda Drugog svetskog rata.

Njegov junak je Kaktus Bata – mali kaktus zarobljen u saksiji. Zaintrigirani, Zograf istražuje život autora Kaktus Bate – nepoznatog umetnika Veljka Kockara.

Otkriva da je bio uhapšen neposredno po osloba?enju Beograda 1944, optužen i streljan kao navodni agent Gestapoa…

Film, koji je premijerno prikazan na Beldocsu 2018, prati paralelne narative zvani?nih uvreženih predstava i hroniku istorije jugoslovenskog stripa i pokušava da u našem vremenu revizija, objektivno sagleda mikrosvet i sudbinu jednog pojedinca.

Po scenariju Vladimira Simi?a film je režirao ?or?e Markovi?. Film su producirali Ivana Anti? i sam ?or?e Markovi?, a koproducent Siniša Juriši?.

Direktor fotografije je Kosta Glušica, a montažer je Davor Bosanki?. Autori muzike su Nenad Mari? (Kralj ?a?ka) i Marko Mari?. Za scenografiju je bio zadužen Dušan Radoji?i?, dok su kostimografkinje Biljana Grgur i Snežana Veljkovi?. Dizajn zvuka je delo Aleksandra Proti?a.

Supervizor specijalnih efekata je Nebojša Rogi?. Direktor ovog filma je Uroš Stankovi?. Milutin Miloševi? glumi Veljka Kockrara u igranim delovima.