U ČAST NEZABORAVNE ISIDORE ŽEBELJAN

Kolar?eva zadužbina krajem septembra obeležava godinu dana od odlaska naše istaknute kompozitorke i prve žene univerzitetskog profesora kompozicije u Srbiji Isidore Žebeljan festivalom “Isidori u ?ast” koji ?e okupiti njene prijatelje, kolege i umetnike.

Festival, koji se održava 25. i 26. septembra u Kolar?evoj zadužbini, obuhvati?e predstavljanje knjige intervjua i autorskih tekstova kompozitorke jedinstvenog muzi?kog jezika, i izvo?enjem njenih dela od kojih ?e neka mo?i da se premijerno ?uju u Srbiji.

Me?u umetnicima koji u?estvuju na festivalu su i holandsko-britanski violinista i umetni?ki direktor Me?unarodnog muzi?kog festivala u Holandiji Stift Daniel Rouland (Daniel Rowland) za koga je Isidora komponovala Koncert za violinu i orkestar “Tri ?udne ljubavi”, i naša briljantna ?elistkinja Maja Bogdanovi?.

Prvog dana festivala u subotu, 25. septembra, u 18 ?asova bi?e predstavljena knjiga intervjua i autorskih tekstova Isidore Žebeljan “Dok slušamo muziku, sadašnjost je ve?na” (Akademska knjiga, Novi Sad) i nastupom ?lanova Žebeljan ansambla. Na promociji ?e govoriti Anica Dobra, Vladislava Gordi? Petkovi?, Bora Babi? i Borislav ?i?ova?ki.

U ve?ernjem programu, u subotu od 20 ?asova, bi?e održan koncert solisti?ke i kamerne muzike Isidore Žebeljan pod nazivom “Isidora intimno”. Program obuhvata dela koja ?e biti prvi put izvedena u Srbiji, izme?u ostalih i jedina njena kompozicija za gitaru iz 1999, koja je posve?ena sinu Petru.

Drugog, zavšnog dana festivala u nedelju, 26. septembra, od 20 ?asova je koncert pod nazivom “Isidora mo?no” u okviru kojeg ?e biti izvedena i poslednja Isidorina dovršena kompozicija “Gajdaški vitraž” kao omaž banatskim pejzažima, banatskoj muzici i njenom detinjstvu.  

Dvodnevni festival u znak se?anja na jedinstvenu srpsku kompozitorku podržali su Sekretarijat za kulturu Grada Beograda i SOKOJ.