U DECEMBRU ZAVRŠNI KONCERTI PROJEKTA “EVROPA U GOSTIMA”

Po?etkom decembra održa?e se koncerti ansambla CIRCLE (Krug), ?ime se zatvara ovogodišnje izdanje serije koncerata “Evropa u gostima 2021”.

Posle dosadašnjih pet koncerata, u Beogradu, Novom Sadu, i gostovanja u Poljskoj, projekat “Evropa u gostima 2021” dovodi izuzetne umetnike iz zemlje i inostranstva u Kragujevac (03.12) i Gornji Milanovac (01.12). 

Na oba koncerta nastupi?e ansambl CIRCLE, a u razli?itim sastavima publici ?e predstaviti dva programa. 

Koncert pod nazivom „Mocart, Betoven i njihovi rivali“ održa?e se 1. decembra u 19.30 u Modernoj galeriji Kulturnog centra Gornji Milanovac,  na programu ?e biti dela: Mocarta, Salijerija,  Betovena i Humela za trio i kvartet sa oboom. 

Koncert u Kragujevcu održa?e se 3. decembra u 19.00 u Sve?anoj sali Prve kragujeva?ke gimnazije pod nazivom „CIRCLE 3,4,5“ sa delima romanti?nog repertoara, kao i delima savremene srpske muzike za trio, kvartet i kvintet sa klavirom. Na programu su dela Šuberta, Šumana, Milane Stojadinovi? Mili? i Isidore Žebeljan.

 

?lanovi ansambla CIRCLE su doma?i i inostrani umetnici, me?u kojima su: Katarina Aleksi?, koncertmajstor Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije; Pedro Andrade (Portugalija/ Belgija) violinista i dirigent; Tomaš Pokšivinjski (Poljska), violon?elista, profesor baroknog ?ela na Akademijama muzike u Varšavi i Katovicama; Ivana Daki?, solo oboistkinja Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije; Marina Popovi?, violistkinja Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije;  Bojana Dimkovi?, pijanistkinja, profesorka na Fakultetu umetnosti u Nišu i  Aleksandar Ruži?i?, flautista, profesor na Filološko-umetni?kom fakultetu u Kragujevcu.

Gostuju?i umetnici iz Evrope aktivni su prvenstveno kao muzi?ari, ali svoje znanje i umetni?ke ideje prenose ne samo kolegama izvo?a?ima i publici na koncertima ve? i mladima kroz neposredni pedagoški rad i edukativni aspekt projekta:

Pedro Andrade je jedan od najistaknutijih portugalskih violinista i dirigenata svoje generacije. Nastupao je kao solista i kamerni muzi?ar širom Evrope, a dirigovao orkestrima u Nema?koj i Portugaliji. Od 2006. predstavlja Portugaliju u „ Association of Melody among Civilizations“ pri UNESKO-u u Parizu. U Beogradu ?e  tako?e održati i jednodnevni masterklas violine u saradnji sa Udruženjem guda?kih pedagoga Srbije / ESTA Srbija. Tokom boravka u Srbiji održa?e i masterklas za studente violine i kamerne muzike.

Tomaš Pokšivinjski je poljski violon?elista svestranih interesovanja. Prvenstveno fokusiran na istorijsku praksu izvo?enja na baroknom ?elu, ali ostvaren i  kao inženjer zvuka, producent, aranžer i improvizacioni umetnik. Dugogodišnji je umetni?ki direktor festivala Strefa Ciszy u Varšavi, kao i potpredsednik fondacije koja organizuje najsavremenije projekte muzi?kog obrazovanja u Poljskoj. Kao solo ?elista nastupa u priznatim me?unarodnim ansamblima što su Orkiestra Historyczna, Holland Baroque, Arte dei Suonatori, Academy of Ancient Music, La Nuova Musica…

Ansambl CIRCLE osnovan je u vreme zatvaranja i restriktivnih mera usled pandemije, u jesen 2020, za potrebe projekta „Evropa u gostima“. Sastav ansambla nije stalan, ve? predstavlja „krug“ umetnika okupljenih oko ideje violinistkinje Katarine Aleksi?, koncertmajstora Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i umetni?kog vo?e projekta Evropa u gostima.

„Želimo da držimo korak sa vremenom, da zajedni?kim snagama odgovorimo na izazove, i da se, kao umetnici, iskreno borimo za umetnost, uz podršku institucija i kompanija koje shvataju zna?aj i vrednost kulturnog i oplemenjenog ?oveka u savremenom društvu, kao i zna?aj o?uvanja srpske i evropske kulture“, izjavila je Katarina Aleksi?, umetni?ki vo?a projekta.

Fotografije Kristina Karai?i?