U SUBOTICI OTVOREN PRAZNIK DEČJEG TEATRA

U De?jem pozorištu Subotica otvoreno je 28. izdanje Me?unarodnog festivala pozorišta za decu.

Ovogodišnje festivalsko izdanje traje do 24. septembra i održava se na nekoliko lokacija u Subotici, a u glavnom programu je na repertoaru 10 predstava ansambala iz Izraela, Nema?ke, Ma?arske, ?eške, Hrvatske, Brazila, Slova?ke, BiH (Republike Srpske) i Srbije.

De?ija radost i ljubav prema dobrim predstavama okupili su nas po 28. put u Subotici na velikoj me?unarodnoj smotri teatra za decu. Prošle godine smo održali jedan sveden i skroman festival jer nas je pandemija korona virusa razdvojila od naših prijatelja širom sveta, koji su želeli da nas posete i pokažu svoje sjajne predstave suboti?kim mališanima. Uprkos svim izazovima, nismo dozvolili da se prekine tradicija, da strepnja nadja?a umetnost i stiša de?iji osmeh”, rekao je Stevan Baki?, gradona?elnik Subotice, na otvaranju festivala.

 

Nagradu za životno delo Mali princ” dodeljena je reditelju i glumcu Jovanu Caranu, i kreatorki lutaka, kostima i scenografije Ljudmili Konstantinovoj Hense iz Kazahstana, za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu. Posthumna nagrada za život posve?en stvalaštvu za decu pripala je reditelju Dragoslavu Todorovi?u, a nagradu je primila njegova saradnica Erika Janovi?. Nagradu dobitnicima je uru?io gradona?elnik Subotice Stevan Baki?.

Jovan Caran se prisutnima zahvalio re?ima: Pomalo je zastrašuju?e saznanje da sam od ovog trenutka u društvu tako velikih ljudi kao što je Jurkovski, Boris Goldovski, Lule Stankovi?, i mnogi drugi. Još je strašnije kad se setim da treba svoje radove da uporedim sa svim tim velikanima. Tu je i Hartig Šandor, koji je osnovao naše lutkarsko pozorište u kojem sam ja proveo radni vek, pa onda ispada da sam ja samo posledica te njegove lutkarske aktivnosti. Ali imam i ja ?ime da se ravnam sa svima njima, a to je moja posve?enost ovom poslu, i moja stalna potreba da one pomalo uobražene muze podsti?em da svoje blagoslove, ponekad, upute i našem de?ijem teatru i umetnosti za decu”.

Ljudmila Konstantinova Hense je prilikom prijema nagrade rekla: Zahvaljujem se organizatorima festivala  na ovoj divnoj nagradi. Želim da se na festivalu pojavi što više pozorišta iz raznih zemalja, koja ?e obradovati publiku, a naro?ito decu”.

Prisutnima s obratila Sandrin Gratalup, ?lanica žirija takmi?arskog programa, nezavisna delatnica na kulturnom polju, bivša potpredsednica ASSITEJ-a u Francuskoj i ?lanica odbora Scenesd’enfance-ASSITEJ Francuske: Ovo mi nije prvi put da sam u Srbiji, jer sam ve? dolazila u Beograd. Sada otkrivam predivan grad Suboticu. Bila sam veoma sre?na kada sam videla kako ste nas do?ekali na festivalu, sa decom koja pevaju i igraju. To bi bilo neobi?no u Francuskoj, a za mene je veoma posebno i dirljivo. Uzbu?ena sam što ?u otkrivati sve ove predstave koje stižu sa svih strana sveta”.

Na ceremoniji otvaranja festivala odata je po?ast i dobitnicima nagrade Mali princ” koji su preminuli ove godine, Vladimiru Andri?u i Minji Suboti.

Takmi?arski program festivala otvoren je na sceni Jadran” Narodnog pozorišta u Subotici predstavom „Duhovi šume” teatra Cia Elder Kloster iz Brazila. Ovo je lutkarska pozorišna predstava bez govora, ali sa uzbudljivom muzikom koja predstavlja bic?a iz brazilskog folklora koja su odgovorna za prirodnu ravnotežu, kao i njihovu neumornu borbu sa nadolaze?im svetom tehnologije.

Pošto u predstavi nema govora, deca gledaju primere odnosa prema prirodi poput ostavljanja ?ubreta, koriš?enja mobilnog telefona, ošte?ivanja drve?a. Kroz te primere oni vide da možemo da se brinemo za prirodu i da moramo da budemo odgovorni. Mogu da budu intuitivni i da identifikuju ova dela sa onim što ve? rade njihovi roditelji, bake i deke”, istakao je autor predstave Elder Kloster. Deca najbolje reaguju na figure koje su iz našeg folklora. Vidimo i reakcije odraslih, pa mi je tako jedan otac rekao da je ovo upravo predstava za odrasle, jer smo svesni da radimo nešto loše sa planetom. Reakcije su dobre”, dodala je Giselle Semicek, izvršna producentkinja predstave.

Foto : Dejan Vukovi?