U SUBOTICI PREDSTAVE AERO i OZ

U ponedeljak 20. septembra, drugog dana Me?unarodnog festivala pozorišta za decu Subotica, u takmi?arskom programu izvedene su predstave Aero” teatra Odivo iz Slova?ke i Oz” lutkarskog pozorišta Vaskakas iz Ma?arske.

Predstava Aero“ izvedena je u De?ijem pozorištu Subotica. To je predstava o letenju i kretanju u vazduhu. Vazdušna struja pokrec?e razli?ite materijale a vibracije vazduha zvu?e kao muzika. Aero” je vazdušna laboratorija za decu od jedne i po do 3 godine, njihove roditelje i sve koji žele da odlete”.

Glavna glumica u predstavi, Mária Danadová, istakla je izazove prilikom izvo?enja ove predstave: Sa svojim partnerom u predstavi usmeravam vazduh i predmete koji lete iznad tog usmerenog vazduha. To je teško jer mnogo stvari uti?e na vazduh – temperatura, visina pozornice, broj ljudi u publici. Obi?no izvodimo predstavu pred decom koja sede u krugu oko nas, veoma blizu. Ovde to nije bilo mogu?e zbog stepenica, ali mislim da smo ipak uspeli da ostvarimo kontakt. Za nas je veoma bitno da vidimo decu i uspostavimo kontakt o?ima, vezu putem pogleda”.

Publika je predstavu Oz”, nastalu po ?uvenom delu ?arobnjak iz Oza” mogla da pogleda na sceni Jadran” Narodnog pozorišta.

Reditelj Róbert Markó je ovoj pozorišnoj predstavi rekao: Ve?inu naše publike ?ine mladi – deca iz obdaništa i ?aci. Ova pri?a je veoma dobar izbor za tu publiku. Ona govori o završetku detinjstva i prelasku u druga?iju zajednicu, o tome kako da deca prona?u sebe.  Likovi iz predstave, kao što su Strašilo, Limenko, Lav, veoma su dobri za njih, kako bi razumeli tu situaciju. Naša predstava je fokusirana na muziku, ali ne radi se o reprodukciji slavnog mjuzikla. Ovo je nova ma?arska verzija, sa novom muzikom, gluma?kom podelom, kostimima, svetlom”.

U Fondaciji za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš otvorena je izložba studentskih plakata, dok je izložba u ?ast dobitnicima Malog princa” otvorena u Galeriji Otvorenog univerziteta Subotica.  Za 16 ?asova u De?jem pozorištu Subotica zakazana je baletska predstava Snežna kraljica” (van takmi?arske konkurencije), dok je u 17 ?asova u bioskopu Eurocinema na repertoaru film Stela” reditelja Stevana Vuji?i?a.  Za 17 ?asova u Hotelu Patria zakazan je i razgovor sa dobitnicima nagrade Mali princ”, Jovanom Caranom i Ljudmilom Konstantinovom Hense, koji ?e moderirati dr Zoran ?eri?, selektor festivala.

Tre?eg festivalskog dana, u utorak 21. septembra, u takmi?arskom programu bi?e izvedene dve predstave: Bambi” Pozorišta za decu Kragujevac (Scena Jadran” Narodnog pozorišta, 10h) i Guli” Galilejskog multikulturnog pozorišta iz Izraela (De?je pozorište Subotica, 12h). U De?jem pozorištu Subotica u 9:30 ?e biti otvorena i izloža lutaka Pozorišta za decu Kragujevac, dok ?e Hotelu Patria, u 17 ?asova biti održana promocija 14. broja ?asopisa za lutkarsku umetnost NITI  (izdava?: Pozorišni muzej Vojvodine) i Zbornika radova “Pozorište za decu – umetni?ki fenomen” (knjiga 11, izdava?: Otvoreni univerzitet Subotica, Me?unarodni festival pozorišta za decu Subotica, Pozorišni muzej Vojvodine). U filmskom programu ?e u 17 ?asova na repertoaru bioskopa Eurocinema biti ostvarenje Moja porodica i vuk” u režiji Adrije Garsije.

Foto: Nikola Stanti?