U SUSRET DVOSTRUKOM IZDANJU BITEFA

U Beogradu ?e se, od 13. do 25. septembra ove godine, održati duplo, 54. i 55. izdanje Bitef festivala. Zbog nemogu?nosti da se Bitef 2020. godine održi u punom kapacitetu, u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu Grada Beograda, tada je doneta odluka da se ove godine Bitef održi u dvostrukom izdanju.

Da podsetimo, prošlog septembra je, zbog nemogu?nosti da se festival odvija nesmetano, održan Bitef-Prolog, svojevrstan uzorak odloženog festivala, trodnevni program koji je sadržao pozorišne predstave, stru?ne i nau?ne tribine i razgovore, kao i susrete sa pozorišnim umetnicima.

Kao što je beogradska publika tada mogla da vidi zahvaljuju?i gostovanjima predstava Štefana Kegija Dolina Jeze i Simona Sena Biti Arijela F, tematski fokus 54. i 55. Bitefa ?e biti na konceptu posthumanizma, u kontekstu sveta koji bi trebalo da bude manje antropocentri?an.

To je vizija sveta nastala, izme?u ostalog, i iz svesti o globalnoj ekološkoj krizi, te mogu?oj kataklizmi, a što su, tako?e teme festivala. Usko povezan sa tematskim je i estetski (formalni) fokus festivala.

On se bavi dehumanizacijom tela izvo?a?a u razli?itim oblicima – kroz koreografske postupke, svetlosne i video efekte, preko odsustva izvo?a?a, njihovog digitalnog prisustva, do upotrebe robota i dronova na sceni. Festival ?e se održati sa javnosti ve? predstavljenim vizuelnim identitetom i pod sloganom Na ivici budu?nosti.

ŠTA NAS O?EKUJE OVE GODINE 

U glavnom programu  ?e biti organizovana brojna izvo?enja ?etrnaest pozorišnih produkcija reditelja i koreografa iz Francuske, Belgije, Nema?ke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Irana i Meksika, Austrije i ?ilea.  Me?u njima je i pet predstava planiranih za prošlu godinu koje su mogle da se produkciono realizuju i ove, kao što su dela poznatih autora evropskog pozorišta Vima Vandekejbusa i Ersana Mondtaga i mlade zvezde slovena?kog teatra Žige Divjaka.

Publika ?e u selekciji imati priliku da vidi i devet novoizabranih produkcija. U umetni?kom i produkcijskom timu Bitefa isti?u da je organizacija festivala sa ?etrnaest predstava zna?ajnih autora veliko postignu?e, imaju?i u vidu otežanu komunikaciju i putovanja, kao i zna?ajno smanjenu produkciju predstava u svetu u protekloj godini.

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: Predstava “Dolina jeze”, režija Štefan Kegi, Bitef-Prolog, septembar 2020, photo: Jelena Jankovi?