U SUSRET NOVOM KONKURSU FCS

Druga u nizu tribina u okviru ciklusa Identitet srpskog filma – srpski film u 21. veku” pod nazivom „Književnost na filmu: U susret novom konkursu Filmskog centra Srbije“ bi?e održana u sredu, 23. juna u 19 sati u Sali Amerikana Doma omladine Beograda.

Ovim tribinskim programom, kao i prethodnim, Filmski centar Srbije u saradnji sa Domom omladine Beograda želi da strateški osmisli, koncipira i problematizuje neka od aktuelnih i vitalnih pitanja srpskog filma.

Na tribini ?e govoriti Slobodan Šijan, filmski reditelj, Ljubica Arsi?, književnica, Vladimir Kecmanovi?, pisac, scenarista, kolumnista, Srdan Golubovi?, filmski reditelj, ?or?e Milosavljevi?,  dramaturg, stripski i filmski scenarista, reditelj i kriti?ar i Ivan Živkovi?, filmski reditelj.

Urednik serijala je Aleksandar Gatalica, pisac, prevodilac sa anti?kog gr?kog i muzi?ki kriti?ar, a moderator Dragan Nikoli?, filmski reditelj i urednik filmskog programa Doma omladine Beograda.

„Susret filmskih scenarista, pisaca i reditelja, treba da otvori razgovor na temu „filmi?nosti“ srpske književnosti danas. Pitanja na ovoj tribini moraju i?i u dva smera. Prvi: Jesu li srpski pisci danas spremni da pišu?i svoje književno delo, u fakturi romana razmišljaju filmski, odnosno daju primat pripovedanju u književnim slikama? I drugi: Da li su srpski sineasti danas spremni da, prave?i film po doma?em književnom tekstu, na?ine pomak od komercijanom pristupu filmu i svoju naraciju približe autorskom filmu (montaža slike, motaža tona, specijalni efekti koji mogu da do?araju fantastiku sli?nu književnom delu i sli?no)? Sagovornici tribine nalaze se sa obe strane ovog ?vora koji treba da razveže novi konkurs FCS. Ho?e li oni u?estvovati na novom konkursu „Književnost na filmu?“, rekao je Aleksandar Gatalica.

Ideja ciklusa tribina pod objedinjuju?im nazivom Identitet srpskog filma, ima za cilj da problematizuje, rasvetli, produbi i kvalitativno doprinese sagledavanju  svih  bitnih aspekata savremenog srpskog filma. Teme tribine definisane su kao presek aktuelnih upitnika srpskog filma i prilago?ene su  najpre potrebama mla?e generacije. Tribine pokušavaju da prakti?no doprinesu i pre svega usmere filmske stvaraoce, od pitanja kako do?i do prvog filma, do na?ina distribucije filmova i njihovog prisustva na filmskim festivalima u svetu.