U TRCI ZA ZLATNI SUNCOKRET 15 NASLOVA

Za književno priznanje “Zlatni suncokret”, koje se dodeljuje za ostvarenje na srpskom govornom podru?ju u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, objavljen je uži izbor, u kome se našlo 15 knjiga.

Prema odluci žirija u kome su Dragan Babi?, Dragan Jovanovi? Danilov i Vladimir Gvozden (predsednik), u žanru romana, kandidati su dela: “Vidno polje” Gorana Babi?a, “Vlastelinstva” Bojana Vasi?a, “Unutrašnje more” Danice Vuki?evi?, “Mrtvi na dodir” Ane Marije Grbi?, “Iz mrtvog ugla” Ivane Dimi?, “Kad ?avoli polete” Vladimira Kecmanovi?a, “Paklena putarina”Vladimira Kopicla, “Zemunska knjiga mrtvih” Predraga Markovi?a,  “Mese?ari” Dalibora Pej?i?a, “Sotona u soliteru” Dejana Simonovi?a,  “Život pesnika: political nigredo” Slobodana Tišme i “Klara, Klarisa” Marijane ?anak.

Me?u odabranima se našla i zbirka pri?a Marije Krtini? Veckov – “Materice”, kao i dve zbirke poezije – “A htela sam” Maje Solar i “Filatelist: stižu li ti pisma, prijatelju” Nebojše Lap?evi?a.