UMRLA DARINKA MATIĆ MAROVIĆ

Srpska kultura i horska muzika ostala je bez istinskog giganta. Umrla je Darinka Mati? Marovi?.

Nekadašnja rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i dekan Fakulteta muzi?ke umetnosti umrla je u 83. godini.

Darinka Mati? Marovi? je u Kotoru završila Višu realnu gimnaziju, a istovremeno je poha?ala muzi?ku školu i svirala klavir.

U Beogradu je diplomirala Muzi?ku akademiju – nastavni?ki odsek s glavnim predmetom klavir, potom i odsek dirigovanja.

U muzi?ku školu “Stankovi?” dolazi kao nastavnik, a profesor i dirigent Branko Cveji? otkriva da ima žicu za horsku muziku.

Godine 1971. završila je i dirigovanje i po?ela da niže i prve horske uspehe i nagrade sa “Stankovi?em”.

Ona je prva žena dirigent (akademski horovi “Collegium musicum, od 1971. i”Obili?” od 1981. godine), prva žena dekan na Fakultetu muzi?ke umetnosti (od 1983. do 1989) i prva žena rektor Univerziteta umetnosti (?etiri mandata)…

Najkra?e re?eno: postala je sinonim za dobro izvo?enje savremene (doma?e) muzike.

Za 40 godina postojanja “Collegium musicuma” ona i njene devojke gostovale su u “Karnegi holu”, “Orkestar holu”, u Moskvi, Meksiku, Rimu, San Francisku, Lenjingradu, Parizu, Lisabonu, Madridu, Nju Delhiju, Havani, Briselu, Štutgartu, Be?u, Pragu, Bukureštu, Pekingu, Berlinu, Stokholmu…