UPOZNAJTE ALIZEE DE PIN, FRANCUSKINJU NA PRIVREMENOM STRIPOVSKOM RADU U SRBIJI

Alizee De Pin, prva francuska autorka izabrana na konkursu Ukrštenih umetni?kih rezidencija izme?u Srbije i Francuske u oblasti stripa, zapo?ela je 10. novembra svoj jednomese?ni boravak u Pan?evu.

Ona ?e na rezidenciji razvijati svoj novi strip album od 120 strana pod nazivom #Velikanesre?a, a njeni radovi bi?e izloženi na Nova festivalu u Pan?evu, koji ?e se održati od 1. do 12. decembra u Galeriji Milorada Bate Mihailovi?a.

Re? je o njenom novom projektu o nuklearnoj katastrofi po scenariju Žan Fransoa Žilijara, direktora „Greenpeace“ organizacije u Francuskoj.

„Ima ve? tri dana otkako sam stigla u Pan?evo, a tako je brzo prošlo. Osetila sam se veoma dobrodošlom jer su se svi koji su uklju?eni u Rezidencijalni program baš lepo pobrinuli za mene. Smeštena sam na idealnoj lokaciji u centru grada i uživam u svom studijskom apartmanu. Prepodne boravim u prijatnim pan?eva?kim kafi?ima gde pišem svoj novi scenario, ostatak dana provodim za stolom za crtanje rade?i na svojoj prvoj knjizi, a nakon toga odlazim u šetnju po gradu. Spakovala sam u kofer tri stripa Aleksandra Zografa objavljena na francuskom, koji mi sada više nego ikad pomažu da razumem prošlost i duh Pan?eva”, rekla je Alizee. 

Na izložbi u Pan?evu, u okviru segmenta posve?enom predstavljanju odabranih rezidentkinja, Alizee De Pin izloži?e 10 radova koji se, izme?u ostalog, bave ekološkom kataklizmom najrazvijenijih zemalja, nepremostivoš?u politi?kih granica i li?ne traume mladih ljudi proisteklih iz lokalnih društvenih fenomena.

Prema re?ima Mirjane Bobe Stojadinovi?, izvo?a?ki postupak koji koristi Alizee de Pin nalikuje klasi?nim grafi?kim tehnikama, možda pre svega akvatinti, ali i japanskom drvorezu.

Vizuelizacija naracije uobli?ena je skladnom, zagasitijom paletom boja, linijom iste debljine koja iscrtava forme. Rad u prirodi je veoma blizak Alize, a i ona sama ?esto govori o svojoj potrebi da luta prirodom, posebno planinama, i da crta neposredno u prirodnom okruženju.

Višestruka obrada tih vizuelnih beleški prenose doživljaj Alize de Pin koji, u zavisnosti od toga da li radi strip ili ilustraciju, varira izme?u atmosferi?nosti prirodnog pejzaža i preciznog beleženja doga?aja.

Pored ekološke teme koja ?ini srž njenog interesovanja, neke od omiljenih Alizinih tema i motiva su živi svet (ribe, ptice, biljke), geološki fenomeni, ali i društveni procesi i briga za prirodu u visokoindustrijalizovanom svetu, posebno u Francuskoj.

Krhkost ravnoteže izme?u svega onoga što je zateklo ljudski rod na Zemlji i svega onoga što je ?ovek napravio, kao i ogromni ?ovekov potencijal da uništi ono što nije on stvorio, ?ine pripoveda?ku okosnicu u radu Alize de Pin.

Projekat Ukrštene umetni?ke rezidencije iz oblasti stripa Srbija – Francuska je rezultat Sporazuma o saradnji u oblasti kulture i stripa izme?u francuskih i srpskih institucija. Ovaj Sporazum potpisan je u okviru posete predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona, a projektom je uspostavljena prva strip rezidencija izme?u dve zemlje, u 2020. godini.

Nova festival organizuje Agencija KomunikArt, uz podršku Francuskog instituta, Ministarstva kulture i informisanja, Grada Pan?eva, i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pan?eva.