USKORO PRVA KLAPA NAJVEĆEG FILMSKOG PROJEKTA U XXI VEKU DO SADA

Ve? dva meseca u podavalskom selu Ripanj teku opsežni scenografski radovi i pripreme za snimanje ambicioznog filmsko-serijskog projekta zasnovanog na književnom opusu Bore Stankovi?a.

Scenario scenariju kultnog srpskog sineaste Voje Nanovi?a i u režiji Milutina Petrovi?a i Gorana Stankovi?a.

Gordan Mati?, direktor Filmskog centra Srbije, posetio je nedavno ovaj set u izgradnji.

U produkciji beogradske produkcijske ku?e This and That Productions, na ?ijem ?elu je Snežana van Hauvelingen, poznati scenograf Milenko Mile Jeremi? i njegov tim ve? sedam nedelja rade na filmskoj replici devetnaestovekovnog Vranja.

Radovi su negde na polovini, a ova velika scenografija obuhvata ?itav jedan grad i niz prate?ih objekata, uklju?uju?i Hadži Trifunovu ku?u, gradski han, trg sa pijacom, sahat kulu, magazu, džamije, putuju?e lutkarsko pozorište…

U pitanju je jedan od najve?ih i najambicioznijih filmskih setova nastalih u XXI veku za potrebe snimanje jednog srpskog ostvarenja.

Podse?amo… Renomirani scenograf Milenko Mile Jeremi? je nedavno sa produkcijskom ku?om This and That Productions sara?ivao na nastanku filma „Mrak“ u režiji Dušana Mili?a koji je trenutno u fazi postprodukcije.

Filmski centar Srbije je podržao razvoj i produkciju filma „Hadžijino zvono“, a MEDIA je podržala projekat u celini, prepoznavši njegov zna?aj, kvalitet i potencijal.

Scenario za desetodelnu seriju „Ne?ista krv“ napisao  je Vojislav Voja Nanovi? još tokom prve polovine sedamdesetih godina prošlog veka.

Nanovi? je pripovetke, drame i romane ?uvenog srpskog pisca Borisava Bore Stankovi?a povezao u razgranatu  porodi?nu sagu koja obuhvata period od 40 godina.

Pored nezaobilaznog romana „Ne?ista krv“ u ?ijem je središtu tragi?na sudbina lepe Sofke, gra?a za scenario serije obuhvata drame „Tašana“, „Koštana“ i „Jov?a“, zbirku pripovedaka „Božji ljudi“…

Serija „Ne?ista krv“ ima?e deset epizoda. Prvih pet epizoda režira Milutin Petrovic?, poznat po hvaljenim ostvarenjima „Zemlja istine, ljubavi i slobode“ i „Agi i Ema“, a prve tri epizode bi?e izmontirane i u igrani film radnog naziva „Hadžijino zvono“.

Tri po?etne epizode fokusiraju se na život Hadži Trifuna, dede ?uvene Sofke iz „Ne?iste krvi“. Pri?a filma prati Trifuna, bogatog predvodnika hriš?anske manjine u devetnaestovekovnom Vranju, koji, pokušavaju?i da o?uva svoje bogatstvo i mo?, pokre?e niz doga?aja koji ?e izazvati užasne posledice po njegovu porodicu.

Klju?ni Petrovi?evi saradnici na filmu i prvih pet epizoda bi?e direktor fotografije Erol Zub?evi? i montažer Petar Jakoni?.

Drugih pet epizoda serije režira mladi Goran Stankovi? (serija „Jutro ?e promeniti sve”), a sa njim ?e najtešnje raditi direktor fotografije Aleksandar Karauli? i montažer Uroš Maksimovi?.

Kostimografkinja kompletnog projekta je Marina Medenica, za masku je zadužena Dušica Vuksanovi?, dok muziku komponuje Aleksa Ran?elovi?. Direktor filma i serije je Ivan Krstovi?, Saša Radojevi? je urednik serije, a projekat nastaje u produkciji produkcijske ku?e This and That Productions (film i serija) i RTS-a (serija), kao i uz podršku FCS-a i MEDIA programa.

Prvu verziju scenarija je pre ?etiri decenije napisao veliki Vojislav Nanovic? (1922–1983). Istaknuta scenaristkinja Milena Markovi? („Sutra ujutru“, „Beli, beli svet“, „Otadžbina“, „Živ ?ovek“) adaptirala je tri prve epizode i scenario za film, dok su na preostalim epizodama radili mladi scenaristi Dejan Pr?i? (od 4 do 10 epizode) i Katarina Mitrovi? (4 i 5 epizoda). Nanovi?ev scenario za seriju je jedno vreme bio izgubljen, ali je upravo reditelj Milutin Petrovi? uspeo da prona?e „poslednji primerak iz osamdesetih“ i tako ga spase od zaborava i nestanka.

Scenario za film „Hadžijino zvono“ spada u najkvalitetnije napisane scenarije na ovom konkursu, stoji u obrazloženju Komisije Filmskog centra Srbije.

„Pored izuzetne pismenosti, ovom scenariju ne manjka ni jedan element koji nam može ukazati da smo na pragu, ili na tragu, istinskog umetni?kog dela. Od samog starta ova višeslojna pri?a se uvla?i u sve ?itala?ke pore, a kreirana napetost nas ne napušta do samog kraja… U veoma ubedljivoj eksplikaciji, reditelj nas uverava da ?e ovaj scenario realizovati na najbolji mogu?i na?in. S tim u vezi, ?omisija smatra da ovakav film ima sjajan potencijal, kako za bioskopsko prikazivanje, tako i za me?unarodne festivale.“

Prva klapa filma „Hadžijino zvono“ i serije „Ne?ista krv“ paš?e 12. avgusta 2020. godine u Ripnju, a planirano je da snimanje traje 84 dana. Agencija Pajper je pet meseci radila opsežan kasting i gluma?ka podela ?e biti uskoro obelodenjenja.

Najavljeno da ?e se, pored renomiranih srpskih glumaca, ispred kamera na?i i njihove kolege iz Albanije, Gr?ke, Turske, kao i sasvim nova lica srpskog i regionalnog glumišta…

O?ekuje se da ?e film „Hadžijino zvono“ i serija „Ne?ista krv“ pred publiku sti?i tokom 2021. godine.

Foto: ?or?e Baji?