USTANOVA KULTURE PAROBROD: One ispred svog vremena Dah teatra

Ustanova kulture Parobrod u centru Beograda biće mesto na kom će 15. i 17 januara biti izvedena predstava One, ispred svog vremena Dah teatra.

Koncept i režiju ovog multimedijalnog projekta potpisuju Jadranka Anđelić i Dijana Milošević. Reč je o originalnoj multimedijalnoj predstavi koja spaja izložbu, živo izvođenje, instalacije, performanse, video rad i fotografiju i predviđena je za galerijski prostor sa više soba.

Umetnici i umetnice u projektu koriste savremeni umetnički jezik koji odgovara vremenu i ima potencijal da skrene pažnju mlađoj publici na ostvarenja žena koje su deo našeg kulturnog nasleđa, ali im nije dat značaj i vidljivost koju zaslužuju.

Inspiracija i povod za projekat su život i rad žena koje su delovale u periodima izgradnje i modernizacije građanskog društva, a koje su pomerale granice u svojim oblastima i vrlo često bile prve žene koje su delovale u određenim poljima – ispred svog vremena. Njima kao i našim savremenicama, umetnici Dah teatra posvećuju ovaj projekat.

Instalacija se sastojI iz više soba/prostora, a svaka soba  je posvećena jednoj ili više od žena koje su inspiracija za rad.  Pri tome radovi nemaju biografski pristup već konceptualni i transformativni, koji svakom elementu-delu ovog multimedijalnog projekta donosi umetničku originalnost.

Predstavu izvode Ljubica Damčević (inspirisana Ljubicom Marić, prvom kompozitorkom u Srbiji),  Ivana Milenović Popović (inspirisana Jelisavetom Načić, prvom arhitekticom u Srbiji), Milica Petrović (inspirisana Danicom Tomić, prvom pilotkinjom u Srbiji) i Zoran Vasiljević (inspirisan patrijahalnim načinom mišljenja).

Za performans je zadužena Snežana Arnautović. Performativnu instalaciju „Sonjin most“ potpisuje Zoe Gudović, fotografiju JŠ Nemanja Maraš, interaktivnu zvučnu instalaciju Val – Dijana Mitrović, a video rad „Prve“ Jelena Rubil.

Za muziku su zadužene Ljubica Damčević i Ljubica Marić, a za tekstove Ksenija Atanasijević i Milica Petrović.

(A. B.)