VANJA BULIĆ I ALEKSANDAR ĐUKANOVIĆ OBJAVILI SVOJE PRIČE ZA LIBERLAND

Ako se ono što dolazi posmatra kroz prizmu aktuelnih doga?anja u srpskom izdavaštvu, onda ova godina zaista obe?ava. Dva ozbiljna, poznata autora, jedan “alternativni” (ako se tako može govoriti) a drugi “mainstream” objavili su svoje pri?e za Liberland.

Najpre je u samom finišu prošle godine Aleksandar ?ukanovi?, autor romana “Mamonov klju?” i “Ostrvo mrtvih”, kao i kultne zbirke pri?a “Hladna površina” – objavio svoju novu knjigu pri?a “Zemlja”, koju smo svojevremeno najavili baš na ovom portalu, a tekst naše stalne autorke Svetlane Fuci? našao se i u samoj zbirci pri?a kao recenzija.

Prema re?ima recenzentkinje Violete Ivkovi?, “ono što kod Aleksandra ?ukanovi?a nije upitno, jeste osobenost njegovih pri?a da se prelivaju i kipte, a opet vešto izmi?u suvišnom. Protkati narativ simolikom, uz to u visokom registru ostati dosledan i veran pripoveda?kom fonu, veština je majstora”.

Potom je ju?e iz štampe izašla zbirka pri?a Vanje Buli?a “Rupe u glavi”. 

Autor Laguninih bestselera, romana koji su prodavani u rekordnim tiražima, kao što su Simeonov pe?at, Dosije Bogorodica, Dušanova kletva, Teodorin prsten i Savin osvetnik, ovaj put se predstavio kao humorista i satiri?ar.

Bez obzira na njegovu uro?enu sklonost ka humoru koja se kroz njegova poslednja dela filigranski precizno provla?i, knjiga “Rupe u glavi”, koju je ilustrovao jedan od deset najboljih karikaturista sa ovih prostora, Špiro Radulovi?, je nešto sasvim neo?ekivano.

Radivoje Lale Boji?i?, jedan od recenzenata ovog zaista uzbudljivog izdanja Liberlanda napisao je “ko pro?ita ove Vanjine pri?e, smeja?e se, ali to što bude pro?itao – uopšte nije za zezanje”. 

Iako je velika ve?ina književne publike navikla na Vanju kao na autora trilera, iako ga svi pamte kao koscenaristu kultnog filma Sr?ana Dragojevi?a “Lepa sela lepo gore”, slobodno se može re?i da je zbirka “Rupe u glavi” jedan ozbiljan šamar koji autor udara ?itavom društvu uz osmeh. 

Ako želite da ovu godinu po?nete kvalitetnim knjigama, iskreno vam preporu?ujemo da sebi pribavite jedno od pomenutih izdanja Liberlanda.

“Zemlja” je knjiga kom je autor nadmašio samog sebe. 

“Rupe u glavi” ?ete pamtiti po smehu. I gor?ini koja se pojavljuje slede?eg jutra. Gor?ini koja ostaje u ustima. 

?itajte knjige Liberlanda. Dobre su.