VANJA BULIĆ OSVOJIO NAGRADU RADOJE DOMANOVIĆ ZA KNJIGU SATIRIČNIH PRIČA U IZDANJU LIBERLANDA

“Rupe u glavi”, knjiga satiri?nih pri?a našeg poznatog i priznatog autora Vanje Buli?a o kojoj smo pisali na samom po?etku ove godine osvojila je nagradu “Radoje Domanovi?” Udruženja književnika Srbije!

Ovo delo, koje je objavila naša ku?a “Liberland art” proglašeno je za najuspeliju satiri?nu knjigu u protekloj godini.

Nagradu “Radoje Domanovi?” su, uz Vanju Buli?a, dobili i Borivoje Bora Olja?i?, humorista, satiri?ar,  pokreta? i autor emisije Karavan na Prvm programu Radio Beograda, koji je nagradu dobio za ukupan doprinos srpskoj književnoj satiri. On je nagradu podelio sa Milovanom Vržinom, aforisti?arem, pesnikom, proznim psicem i dugogodišnjim novinarom i urednikom satiri?nog lista Jež.

Najboljom knjigom aforizama na srpskom jeziku u 2020. godini proglašena je zbirka “Bože, uprosti nam”, autora Ninusa Nestrovi?a iz Novog Sada, objavljena u izdanju novosadskog “Prometeja”.

Priznanje “Ekselencija satire”, koje se dodeljuje najboljim stranim satiri?arima u prethodnoj godini, dobili su ruski pisac Konstantin Melihan i slova?ki pesnik, scenarista i aforisti?ar Ondrej Kalamar.

O dobitnicima najzna?ajnijeg priznanja za književnu satiru u Srbiji odlu?ivao je žiri u sastavu: Radomir Andri? (predsednik), Duško M. Petrovi?, Petar Žebeljan, Vidak Maslovari?, Sla?ana Mitrovi?, Radoslav Tilger i Aleksandar ?otri?.

Priznanje se sastoji iz plakete i likovnog portreta Radoja Domanovi?a, a dobitnicima ?e biti uru?eno narednih dana, u skladu sa epidemiološkim merama.

Naslovna fotografija: Vijesti