VEČNI RIM SAČEKAO KRAJ KORONE U SRBIJI

Po?etkom marta u Srbiju je iz Italije, iz Fondacije Dino i Ernesta Santareli, stigla izložba remek dela rimskog vajarstva. Nažalost, zbog pandemije korona virusa, izložba je morala da ?eka tri meseca kako bi se publika upoznala s njom. 

Taj dan je kona?no došao: klasi?na dela rimskog vajarstva bi?e predstavljena na izložbi kustoskinje Danijele Ri?i ROMA AETERNA (Ve?ni Rim) koja ?e biti otvorena za posetioce od 1. jula do 11. septembra 2020. u Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada.

Izložbu organizuju Glocal Project Consulting, Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Muzej grada Novog Sada, pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Italije u Beogradu i Grada Novog Sada, uz podršku Banke Intesa i DDOR osiguranja.

Postavka ove izuzetne izložbe vodi posetioce kroz 19 vekova istorije rimskog kolekcionarstva kroz 33 umetni?ka dela raspore?ena hronološkim redom od I veka p.n.e. do XVIII veka n.e.

Skulpture, uglavnom od mermera, alabastera i porfira koje na reprezentativan na?in prikazuju razvoj umetnosti i stilskih pravaca u Rimu, podeljene su na portrete istorijskih li?nosti ili životinja i portrete paganskih božanstava, satira ili svetih božanstava.

Izložba, izme?u ostalog, sadrži: portret kraljice Kleopatre VII, portret Ulpije Felicitas koji je verovatno bio deo nadgrobnog spomenikaniz muških bista, zatim tu se nalazi glava palmirskog sveštenika svrstana me?u najbolje skulpture Palmire. 

Posetioci mogu videti i monumentaln konjani?ku statuorijentalnog strelca, dve skulpture životinja: psa koji leži od žutog mermera, izra?enog po uzoru na sli?nu skulpturu iz V veka p.n.e. koja se ?uva u Akropoljskom muzeju u Atini, i vepra koji je pripadao rimskom nadgrobnom spomeniku. 

Bi?e izloženi i portreti Didija ?ulijana i kardinala Marcija ?inetija, statua boginje Dijane od mermera u boji, veli?anstvena Vestalka od alžirskog alabastera i pozla?ene bronze i velika statua Bahusa ?iju je restauraciju realizovao neki od Berninijevih saradnika u XVII veku.

Zatim je tu i ženski torzo Viktorije ili Nike sa Dionisovom glavom na bogatoj osnovi od mermera u boji tipi?an za rimsko kolekcionarstvo XVII veka. Slede dela religioznog karaktera poput Bogorodice sa detetom Gregorija di Lorenca, Arhan?ela Gabrijela i euharisti?kog ?ivota iz radionice porodice Ga?ini, koja je stvarala u Ti?inu, ?enovi i naposletku na Siciliji. Izložba se završava statuom Apostola Svetog Bartolomeja. Ova jedinstvena figura poti?e iz ikonografske tradicije koja se javlja u drugoj polovini XVI veka sa prvim nau?nim publikacijama koje istražuju anatomiju ljudskog tela.

Ova izložba je imala prvo predstavljanje 2012. godine u Palati Šara u Rimu, a pre postavke u Novom Sadu gostovala je u Narodnom muzeju Slovenije u Ljubljani i u Narodnom muzeju Gruzije u Tbilisiju.

Eksponati su stigli u Srbiju po?etkom marta 2020.