VEK BUKOVSKOG – VEK PSOVKI U KNJIGAMA

PIŠE: Aleksandar BE?I? 

Koliko ste puta na društvenim mrežama, ali i u privatnom životu, pro?itali kako se neko zgražava zbog psovke u filmu, pesmi, nekom rok-hitu ili pozorišnoj predstavi? Koliko puta ste pro?itali/?uli osudu tog tipa za psovke u književnosti? 

Mnogo je onih koji propovedaju ?istunstvo u kulturi i umetnosti, prenebrežu?i da kultura i umetnost nikad ne smeju izgubiti dodir sa realnoš?u. Iste te osobe zaboravljaju da je psovka sociološki i kulturološki fenomen svojstven (manje ili više) svim narodima na ovoj maloj planeti.

Kada izme?u književnosti i psovke (prosta?enja) stavimo znak jednakosti, zasigurno ?e nam pasti barem dva imena na pamet: Vuk Stefanovi? Karadži? (zbog Crven Bana) i – niko drugi neko ?arls Bukovski. Nesu?eni novinar, neuspešni poštar, buntovnik i svakako – alkoholi?ar i pisac. Još uvek se mnogi raspravljaju da li je bio uspešniji u ispijanju litara žestine ili u pisanju.

Malo ljudi zna da je ?arls Bukovski zapravo – Nemac.

“Hajnrih Karl Bukovski, ro?en je 16. avgusta 1920. u Andernahu kao jedino dete bra?nog para Katarine Fet i Henrija Hajnriha Bukovskog. Majka je švalja iz tog malog mesta, blaga osoba, okruglog lica i velikih o?iju.

Otac je Amerikanac iz Pasadene u Kaliforniji, poreklom Nemac i narednik ameri?ke vojske. Nakon što je služio kao okupacioni vojnik u Nema?koj, osniva gra?evinsku firmu i bankortira. Otac je grubog izgleda i karaktera. ?esto ga je tukao”, navodi se u tekstu Doj?e Velea i precizira da se porodica Bukovski preselila 1931. u Sjedinjene Države, a da je samo godinu dana kasnije mali ?arls bio oslobo?en odlaska u školu zbog bubuljica koje su ostavile dubok trag na njegovom licu.

Propali student novinarstva, poštanski službenik, voza? hitne pomo?i, pasionirani ?italac Hemngveja, Sinklera Luisa, Šervuda Andersona, Džon Dos Pasosa, D.H. Lorensa, ?ovek koji je podjednako obožavao ozbiljnu muziku i alkohol  dugo je pokušavao da postane pisac i njegove prve rukopise su izdava?i odbijali.

Onda je, nakon rada u pošti, napisao roman “?ovek sa kožnom torbom”, koji se smatra klasikom andergraund literature.

No, ako je suditi po tekstu objavljenom u nema?kom Veltu, “radi se samo o poštaru pijanci koji zbog bezovljnosti propada u svakoj oblasti svog života”.

Bukovskog su mnogi optuživali da piše samo o seksu i alkoholu, dok su ga drugi glorifikovali:

“Predstavljaju me hrabrijom i talentovanijom nego što sam bio. Preuveli?ava se … ljudska rasa sve preuveli?ava, svoje junake, svoje neprijatelje, svoj zna?aj”.

Na pitanje o smislu života, on je u jednom intervjuu odgovorio: “Sranje – sledec?e pitanje.”

Umro je od leukemije u martu 1994. Na njegovom nadgrobnom spomeniku piše jednostavno: “Ne pokušavajte”.

Iza sebe je ostavio ?ak 46 knjiga poezije (objedinjene u ?etiri toma) i 14 knjiga proze, od kojih su u našoj zemlji najpopularnije “Zabeleške starog pokvarenjaka”, “Bludni sin”, “Poštar”, “Palp”, “?avo je bio vru?”, “Pri?e o obi?nom ludilu”…