VELIKI JUBILEJ VELIKE DRAME

U petak, 21. februara, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, tokom predstave Velika drama Siniše Kova?evi?a, bi?e obeležena dva ponosa vredna jubileja: punoletstvo predstave (18 godina od premijere) i 250-to izvo?enje.

U ovom poetsko-realisti?nom komadu, premijerno izvedenom 2002. godine, Kova?evi? i veliki gluma?ki ansambl (više od 50 izvo?a?a) kroz potresnu sagu o novijoj prošlosti, od sredine do kraja 20. veka, navodi Blic, preispituju kako istorijski dogadjaji uti?u na pojedinca, na koji na?in ideologija i politika tragi?no odre?uju ljudske sudbine.

FOTO FoNet / Dragan Antoni?

 

“Velika drama” je doživela ogroman uspeh ne samo kod publike, ve? i kod kritike. Tri zna?ajna priznanja, dva gluma?ka (Vuk Kosti? – Sterijina nagrada za glumu, Ljiljana Blagojevi? – Nagrada Narodnog pozorišta) i jedno Siniši Kova?evi?u za tekst (Nagrada “Dragiša Kašikovi?”), potvr?uju izuzetan umetni?ki domet ovog velikog i ozbiljnog scenskog dela za koji se uvek traži karta više.

FOTO Narodno pozorište Promo

Na jubilarnom izvo?enju, u podeli ?e biti Vuk Kosti? (Milorad Vu?i?), Ljiljana Blagojevi? (Vidosava Vu?i?), Tanasije Uzunovi? (Zarija Vu?i?), Rada ?uri?in (Zorka Vu?i?), Radovan Miljani? (Savo Vukoti? – Cicko), Viktor Savi? (Batri? Vu?i?), Bojan Krivokapi? (Stevan Vu?i?), Vjera Mujovi? (Darinka), Branislav Tomaševi? (Danilo Vu?i?) i mnogi drugi.

Dramaturg predstave je Željko Huba?, scenografiju je kreirao Geroslav Zari?, kostime je radila Marina Vukasovi? Medenica, a muziku Ksenija Ze?evi?.