VEROVALI ILI NE: U SRBIJI POSTOJI KNJIGA KOJA JE ZA DVE GODINE DOŽIVELA 30 IZDANJA!

Kada je Miodrag Maji?, doktor pravnih nauka i sudija Apelacionog suda izdao svoj prvi roman – Deca zla, malo ko je mogao da pretpostavi kakav uspeh ?e posti?i ovo delo. I kad kažemo – malo ko – ne mislimo samo na ?itaoce, ve? i na ljude u njegovoj izdava?koj ku?i Vulkan. 

Verovali ili ne, ovaj roman je doživeo ni manje ni više nego – 30. izdanje!

“Ponosom i zadovoljstvom ispunjava me ?injenica da je pred nama trideseto, jubilarno izdanje Dece zla. Re? je o tiražu koji je prevazišao i moja najsmelija o?ekivanja”, izjavio je Maji? i dodao da ga ne raduju samo “postignuti brojevi”:

“Još više sam sre?an što pri?a koja nije laka nalazi put do novih ?italaca, nastavlja da živi i s vremenom postaje prepoznatljiva odrednica kada je re? o doma?em trileru. Naposletku, raduje me i to što je izdava? odlu?io da ovo izdanje odene u tvrde korice i tako jednom broju ?italaca podari i posebno iskustvo kakvo smo imali s romanima koje smo prenosili s generacije na generaciju.”

Miodrag Maji? je za kratko vreme stekao “titulu” jednog od najvoljenijih i naj?itanijih pisaca savremene srpske književnosti, koji jedinstvenim stilom naracije, britkom re?ju i iskrenim predstavljanjem likova oduševljava ?itaoce sa ovih prostora.

Njegov prvi roman, Deca zla, prodat je u više od trideset hiljada primeraka za rekordno kratko vreme.

Osim što je postala bestseler, knjiga je uzdrmala književnu i javnu scenu Srbije. U središtu pri?e je dramati?no ubistvo, a potraga za po?iniocem bi?e samo okida? za niz drugih doga?aja koji ?e otkriti da je re? o zlo?inu strasti, osvete, opomene i simbolike. Kako prona?i krivca u svetu u kom je istina izobli?ena, a prošlost junaka utkana u njihovu sadašnjost neraskidivim nitima zla? Nikola Bobi?, beogradski advokat, pokuša?e da prona?e odgovor na to pitanje, ni ne slute?i da ?e ga odgovor zauvek promeniti.

Ova pri?a ti?e se svih nas, jer ?emo u njoj prepoznati obrise naše društvene stvarnosti, ali, što je još važnije, prona?i ?emo izgubljeno zrno nade – ?ak i u društvenom sistemu duboko ogrezlom u korupciju ima mesta za heroje.

Autenti?ni triler Deca zla u tvrdom povezu možete kupiti ve? danas putem sajta Vulkan izdavaštva, a uskoro i u svim Vulkan knjižarama!

FOTO: Vulkan/promo