VI STE STRIP UMETNIK? OVO JE ŠANSA ZA VAS!

Francuski institut u Srbiji, Grad Pan?evo, Agencija KomunikArt i Me?unarodni centar za strip i ilustraciju (Angulem, Francuska) raspisali su konkurs za Ukrštene umetni?ke rezidencije u oblasti stripa za 2021. godinu!

U okviru ovog programa bi?e podržana dva strip projekta u vidu umetni?ke rezidencije strip autorke/autora iz Srbije u Angulemu (Francuska) tokom juna i jula 2021. godine, kao i francuske strip autorke/autora koji ?e boraviti u Pan?evu (Srbija) u oktobru 2021. godine.

Konkurs je otvoren od 1. februara do 28. februara 2021. u pono?, a imena dobitnice/dobitnika bi?e objavljena 13. aprila 2021. godine na sajtu Francuskog instituta u Srbiji.

Dobitnica/dobitnik stipendije iz Srbije boravi?e u Ku?i autora u Angulemu, gde ?e na raspolaganju imati opremljen smeštaj i atelje tokom trajanja rezidencije, a dela koja nastanu u toku umetni?ke rezidencije bi?e prikazana na izložbi organizovanoj u okviru Nova Festivala u Pan?evu u oktobru 2021. godine.

Ku?a autora je integralni deo Me?unarodnog centra za strip i ilustraciju, koji u svom sastavu ima i Muzej stripa, izložbene galerije, arhiv, specijalizovanu biblioteku, Centar za dokumentaciju, knjižaru i bioskop. Od svog nastanka 2002. godine do danas Ku?a autora ugostila je više od trista mladih talenata ili renomiranih stvaralaca iz Francuske i širom sveta.

Detaljne propozicije konkursa i formular za prijavu dostupni su na OVOJ internet stranici! 

Za dodatne informacije, kandidati/kinje se mogu javiti putem e-mail adrese rezidencije@komunikart.rs (za Srbiju) i maisondesauteurs@citebd.org (za Francusku).

Istovremeno sa konkursom u Srbiji, otvoren je i konkurs u Angulemu za rezidencijalni boravak u Pan?evu.

Uži krug kandidata/kinja ?e odabrati stru?na komisija u Angulemu, a odluku o rezidentu/kinji ?e doneti komisija u Srbiji sa?injena od predstavnika partnera na programu – Francuskog instituta u Srbiji, Grada Pan?eva i Agencije KomunikArt.

Dobitnik/ca stipendije ?e boraviti u Pan?evu tokom mesec dana u oktobru, a svoje radove ?e izložiti na Nova Festivalu u Pan?evu.

Da podsetimo, u okviru posete predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona Srbiji, 2019. godine je potpisan Sporazum o saradnji u oblasti kulture i stripa izme?u francuskih i srpskih institucija.

Projekat Ukrštene umetni?ke rezidencije iz oblasti stripa Srbija – Francuska je rezultat tog Sporazuma, i podrazumeva uspostavljanje strip rezidencija izme?u dve zemlje.

U 2020. godini je srpska rezidentkinja u Angulemu bila Dragana Radanovi?, ?iji je projekat „Nova slika detinjstva – eksperimenti”, istraživao konstrukciju detinjstva u stripovima i nove na?ine pripovedanja o tom životnom periodu.

Francuska rezidentkinja u Pan?evu bila je Alize de Pen koja je razvijala svoj novi projekat, strip album od 120 strana o nuklearnoj katastrofi po scenariju Jean-François Julliarda, direktora „Greenpeace“ organizacije u Francuskoj.