VIM VANDEKEJBUS STIŽE NA OVOGODIŠNJI BITEF

Ovogodišnje dvostruko (54 i 55) izdanje Bitef festivala održa?e se u Beogradu od 13. do 25. septembra, uz u?eš?e predstava vode?ih svetskih reditelja i koreografa iz Francuske, Belgije, Nema?ke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Irana, Austrije, Meksika i ?ilea.

Me?u poznatim autorima koji ?e se predstaviti u okviru glavnog programa su Tomas Ostermajer, Ersan Montag, Sebastijan Horvat, Miloš Loli? i drugi.

Jedna od najve?ih zvezda festivala je ?uveni belgijski koreograf Vim Vandekejbus, osniva? plesne kompanije Ultima vez iz Brisela, koja postoji ve? trideset pet godina.

Predstava Pozvani trupe Ultima vez Foto: Danny Willems

Rad ove kompanije je još uvek u svežem se?anju beogradske publike, i to, po izvo?enju imerzivne predstave Pozvani (koreografija Sepe Bajens) koja je izvedena na zatvaranju 53. Bitefa 2019. godine.

Sam Vandekejbus je više puta gostovao na Bitefu. Njegove koreografije 7 za tajnu koja ?e ostati tajna Uvek iste laži  su sa velikim uspehom izvo?ene u glavnom programu festivala tokom devedesetih godina prošlog veka i dobijale Grand Prix „Mira Trailovi?“.

Ovoga puta, njegova predstava Tragovi ?e sve?ano otvoriti Bitef festival, 15. septembra na sceni „Ljuba Tadi?“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Radi se o novom projektu, usko povezanom sa jednom od dominantnih tematskih linija Bitefa koja se fokusira na ekološke teme, kao i na posledice prirodnih katastrofa za koje smo sami odgovorni.  Predstava Tragovi je energi?na, duhovita  i uzbudljiva koreografija sa elementima govornog teatra i izoštrenim dramaturškim lukom, koja po?inje scenom narušavanja prirodne ravnoteže a završava se komi?nom, ali prete?om scenom „osvete prirode“.

Predstava Tragovi, Vim Vandekejbus, Foto: Danny Willems

Vim Vandekejbus ?e, kao veliki prijatelj Bitefa, doputovati u Beograd i li?no prisustvovati izvo?enju koreografije Tragovi.

On ?e, u organizaciji Bitefa i Stanice servisa za savremeni ples održati i masterklas za mlade profesionalce iz oblasti plesne umetnosti i koreografije, o ?emu ?e javnost blagovremeno biti detaljnije informisana.

Tako?e, Vandekejbus ?e biti i jedan od u?esnika velike me?unarodne konferencije na temu klimatskih promena i kriza koje iz njih proizilaze u organizaciji Bitefa i platforme Zajedni?ko pod nazivom Sedimo na grani: solidarnost ili sunovrat koja ?e se realizovati u okviru prate?eg programa festivala. Vandekejbus ?e govoriti na plenarnom panelu konferencije na kome ?e nastupati italijanski filozof Franko Berardi Bifo, hrvatski filozof Sre?ko Horvat i drugi.