VLADUŠIĆ DOBIO NAGRADU MATICE SRPSKE ZA NAJBOLJI ROMAN U 2021.

Nagrada Matice srpske „Beskrajni plavi krug“ za najbolji roman 2021. godine pripala je romanu „Omama“ Slobodana Vladuši?a jednoglasnom odlukom žirija.

„Vladuši? je romanom ’Omama’ odao po?ast životu i delu Crnjanskog, premreživši ga profinjenim dijalogom sa njegovim celokupnim delom“, navodi se u odluci žirija.

?lanovi žirija Aleksandar Jovanovi?, Nebojša Lazi?, Jelena Mari?evi? Bala?, Goran Radonji? i Mladen Šukalo ocenili su da je Vladuši? stvorio „tamnu i duboku sliku modernog vremena, sa Berlinom tridesetih godina, u kojem se kao u žiži ukrštaju pojedina?ne i kolektivne sudbine i naslu?uje zlokobno vreme koje nam dolazi iz prošlosti i budu?nosti.

U složenom pripoveda?kom postupku, izgra?enom na veoma dobrom poznavanju istorijske i kulturne gra?e, ostvaruje se autenti?an romaneskni svet, pomeren i realan u isti mah“, navodi se u odluci.

Istorijski triler „Omama“ delo je zasnovano na prou?avanju gra?e o životu i delu Miloša Crnjanskog, ali su sam zaplet kao i glavni junak i pripoveda? Miloš Verulovi? plod piš?eve mašte.

Nagrada „Beskrajni plavi krug“, citat iz romana „Seobe“ Miloša Crnjanskog, za Slobodana Vladuši?a nije obi?na nagrada.

„Crnjanski je u mom životu prakti?no sinonim za književnost, srpsku književnost, koju pišem i koju prou?avam, pa ovu nagradu doživljavam kao simboli?ku rekapitulaciju mog dosadašnjeg rada. Imam utisak kao da se sa ’Beskrajnim plavim krugom’ nešto u mom opusu završilo i da sada treba po?eti pisati sve iz po?etka. Nadam se da ?e biti snage za tako nešto.“, istakao je Vladuši?.

Vladuši?u ?e nagrada biti uru?ena 30. novembra u Matici srpskoj u okviru manifestacije „Dani Miloša Crnjanskog“.