VooDoo PIANO DUO NA KOLARCU 16. JANUARA

Maestralno muziciranje na dva klavira ispuni?e prostor Kolarca 16. januara od 20 sati! Te ve?eri u Velikoj sali nastupa VooDoo piano duo. 

Ovaj nesvakidašnji duet ?ine izvrsni mladi pijanisti Vuk Božilovi? i Dušan Grozdanovi?.

Duo je zapo?eo saradnju krajem 2012. godine, na po?etku prve godine studija u klasi profesorke Sonje Lon?ar.

Do sada su održali više od deset solisti?kih koncerata u zemlji i u inostranstvu.

Prvi je održan 2014. godine u galeriji Art-get, da bi naredne godine održali su koncert u Sali Studentskog kulturnog centra u organizaciji Fakulteta muzi?ke umetnosti.

Na koncertu u Kolarcu posetioci ?e mo?i da slušaju: 
A. Mocart – Sonata K448 u D-duru (Za dva klavira)
I Allegro con spirito II Andante
III Molto Allegro
Borodin – Polovetske igre (iz opere “Princ Igor”) (Arr. za dva klavira)
Šubert – Fantazija u f-molu, D.940 (Za ?etiri ruke)
Ravel – La Valse (Arr. za dva klavira)

U novembru 2015. godine održali su solisti?ki koncert u sklopu festivala „Keyboard days“, na kome su nastupili kao jedini doma?i izvo?a?i.

Krajem maja 2015. godine, u?estvovali su na „FESTUM“-u sviraju?i Sen- Sansov „Karneval životinja“ uz pratnju Beogradskih mladih simfoni?ara pod upravom dirigenta Radana Jovanovi?a.

Nastupili su na promenadnom koncertu, u velikoj Sali Kolar?eve zadužbine, na koncertu katedre za kamernu muziku, 2017. godine, sviraju?i „La Vals“ Morisa Ravela, kao i 2018. sviraju?i Lutoslavskog „Varijacije na Paganinijevu“ temu kao najbolji studenti iz klase Sonje Lon?ar.

Tako?e su 2017. godine u?estvovali na takmi?enju „San Donna di Piave“ u Italiji gde su dobili diplomu i pehar za osvojeno tre?e mesto.

Održali su i dva solisti?ka koncerta u sali muzi?ke škole „Kosta Manojlovi?“, koju su i poha?ali, kao i u sali muzi?ke škole „Petar Konjovi?“.

Nastupali su i na koncertima u okviru festivala „KULT“, na koncertima u Paviljonu „Cvijeta Zuzori?“ i u UK „Vuk Karadži?“.

Bili su u?esnici Boljšoj festivala ruske klasi?ne muzike, a na Takmi?enju mladih pijanista u Nišu 2018. godine osvojili su prvu nagradu.

U oktobru 2018. godine sa velikim uspehom održali su 16 koncerata sa orkestrom Beogradske filharmonije u sali Beogradske filharmonije pod dirigentskom palicom Feliksa Mildenbergera.

U martu 2019. godine održali su solisti?ki koncert u Sali Studentskog kulturnog centra, a solisti?kim koncertom su otvorili novu sezonu koncerata galerije “Guarnerius”.

Krajem 2019. godine su izveli dva solisti?ka koncerta u ?engduu, Kina.

Dobitnici su nagrade „Olivera ?ur?evi?“ za najuspešniji kamerni ansambl koju je Fakultet muzi?ke umetnosti 2018. godine po prvi put dodelio.

Poha?ali su masterclass poznatog “Bizjak dua” koji ?ine naše poznate pijaniskinje Lidija i Sanja Bizjak kao i LP Dua.

Duo sara?uje sa brojnim savremenim kompozitorima.