X KLASIK FEST PANČEVO UGOSTIĆE STEFANA MILENKOVIĆA

Deseti Klasik Fest, me?unarodni festival klasi?ne kamerne muzike, održa?e se od 10. do 13. juna, u više prostora u Pan?evu, u organizaciji Kulturnog centra Pan?eva.

Ovogišnji KLASIK FEST slavi dva jubileja – deset godina festivala i 250. ro?endan L. van Be?thovena. Festival ?e biti otvoren izvo?enjem B?tovenove Prve simfonije, ?ime ?e sve?ano biti ukazana zahvalnost jednom od najve?ih muzi?kih genija.

Jubilej i prazni?nu atmosferu upotpuni?e violinista svetskog renomea, Stefan Milenkovi?, koji ?e nastupiti na dva koncerta. Pored njega, publika ?e uživati i u nastupima solista Lidije Bizjak iz Francuske, Boštjana Lipovšeka iz Slovenije, ansambla Guda?i Sv. ?or?a i Balkanska kamerna akademija.

Klasik Fest je nastao iz potrebe za isticanjem važnosti kamernog izvo?enja muzike i s ciljem propagiranja kamerne muzike na ovim prostorima. Svrha festivala je negovanje dobrog muzi?kog ukusa gra?ana Pan?eva, pre svega mladih, i uživanje u vrhunskoj umetni?koj muzici.

Umetni?ki direktor festivala je naš proslavljeni klarinetista, Ognjen Popovi?.

Program:

10. jun 2021. god. Rimokatoli?ka crkva Sv. Karla Boromejskog u 20:00

Sve?ano otvaranje

Guda?i Sv. ?or?a i Balkanska kamerna akademija/Srbija

E. Grieg – „Holberg svita”W. A. Mozart – Koncert za klarinet i orkestar KV 622, solista: Ognjen Popovi?/klarinet

L. van Be?thoven – Simfonija br. 1 u Ce-duru

Ulaz slobodan

 11. jun 2021. god. Dvorana Kulturnog centra Pan?eva u 20:00

Stefan Milenkovi? – violina/SAD/Srbija

Ognjen Popovi? – klarinet/Srbija

Lidija Bizjak – klavir/Francuska?. ????????? – TrioA. Ponchielli – Trio „Paolo i Virdžinija”G. C. Menotti – Trio

Ulaz: 800 rsd

12. jun 2021. god. Rimokatoli?ka crkva Sv. Karla Boromejskog u 20:00

Stefan Milenkovi? – violina/SAD/Srbija

Boštjan Lipovšek – horna/Slovenija

Ognjen Popovi? – klarinet/Srbija

Nenad Jankovi? – fagot/Srbija

Nemanja Živanovi? – viola/Srbija

Miladin Batalovi? – viola/Slovenija/Srbija

Sr?an Sretenovi? – violon?elo/Srbija

Slobodan Geri? – kontrabas/Srbija

W. A. Mozart – Kvintet za hornu i guda?e u Es-duru KV 407

L. van Be?thoven – septet u Es-duru Op. 20 za violinu, violu, violon?elo, kontrabas, klarinet, fagot i hornu

Ulaz: 800 rsd

13. jun 2021. god. Narodni muzej Pan?evo u 20:00

Simfo RockRok hitovi 20. veka

Ansambl Balkanske kamerne akademije/Srbija

Ulaz: 500 rsd

Foto: KCP promo