ZA AUTORE NAUČNE FANTASTIKE, FANTASTIKE I HORORA

?ak 24 autora iz regiona, jedan pisac iz Belgije i jedan iz Argentine našli su svoje mesto u sedmom broju Almanaha nau?ne fantastike, fentezija i horora Regiu Fantasticu koji je krajem prošle godine izdalo Udruženje SCI&FI iz Beograda.

Pisci su imali “zadatak” da se u svojim ostvarenjima opredele izme?u dve teme: filma The Thing (koji je nastao pre 40 godina) ili knjige Brave New World Aldousa Hakslija – i teme Distopija (Vrli novi svet je objavljen pre 90 godina).

U Almanahu su, osim pri?a, objavljena dva eseja, kao i kratki strip nastao po delu Džona Kembela Who Goes There?, koje je poslužilo kao predložak za film The Thing.

Naslovnu stranu Almanaha krasi ilustracija Željka Paheka, poznatog strip autora i grafi?kog umetnika.

Udruženje nastavlja da radi: ve? je raspisan novi konkurs za naredni broj magazina Regie Fantastice u kom ?e autori za inspiraciju koristiti Dejvida Bouvija: njegovu muziku, filmove u kojima je igrao, tekstove pesama, alter-ega…

Gost slede?eg izdanja almanaha svojim delom bi?e svetski poznati rok fotograf Brajan Raši?, koji je u svojoj karijeri mnogo puta bio u prilici da ovekove?i Bouvija, nesumnjivo jednu od ikona rock muzike.

Ukoliko želite da se vaša pri?a na?e u slede?em izdanju Regie Fantastice, redakcija ?eka na vas: dužina vaše pri?e mora biti od 5 do 10 stranica. Pri?a mora biti napisana fontom Times New Roman veli?ina 12, prored 1,5.

Upravni govor pisati pod navodnicima, a ne sa crticama.

Pri?e uz kra?u biografiju i bibliografiju autora treba poslati do 30 septembra 2022 na e-mail: tika11095@gmail.com. Objavljeni autori dobijaju besplatan štampani autorski primerak.

Osim Regie Fantastice udruženje SCI&FI je protekle godine objavilo i dva posebna izdanja. Proto & Classic sciencefiction i Gothic & Horror, sa klasi?nim pri?ama ovog žanra. A za ovu godinu u planu je zbirka Tragom srpske fantastike, sa pri?ama starih srpskih pisaca, mahom okrenuta etno fantastici.