ZAVRŠENO SNIMANJE FILMA IZOLACIJA SA MILOŠEM BIKOVIĆEM U GLAVNOJ ULOZI

Završeno je snimanje filma „Izolacija“ u režiji Marka Backovi?a, a po scenariju koji potpisuju on i Marko Joci?, sa Milošem Bikovi?em u glavnoj ulozi.

Film govori o Jovanu, mladom biologu punom entuzijazma. On iznenada dobija dobro pla?eni posao nadgledanja migracija životinja u šumi. Na udaljenoj planini, daleko od civilizacije, smešten u drvenoj kolibi preure?enoj u nau?nu stanicu, njegov posao je da vodi ra?una o održavanju kamera koje snimaju divlje životinje.

Na snimcima se u jednom trenutku pojavljuje misteriozni ?ovek za koga Jovan po?inje da sumnja da ga uhodi. Kako vreme u izolaciji bude odmicalo, Jovan ?e biti svedok no?nih poseta, ?udnih telefonskih poziva i neobjašnjivih zvukova koji ?e po?eti da bude njegovu paranoju i strah.

Suo?en sa nejasnom pretnjom vodi?e unutrašnju borbu sa samim sobom u kojoj ne?e biti siguran da li je ono što mu se dešava realnost ili plod straha. Po?e?e da preispituje svoju odluku ostanka u šumi. Ta?ka njegovog mentalnog pucanja bi?e situacija kada bude video ubistvo u šumi…

„Snimanje Izolacije je bilo veoma uzbudljivo i zahtevno. Veliko zadovoljstvo je bilo raditi sa Milošem Bikovi?em koji je imao izuzetno naporan posao s obzirom da veliki deo filma igra sam. Miloš je veliki profesionalac i stoi?ki je izdržao teške uslove snimanja i duboko verujem napravio ulogu za pam?enje. Istakao bih da je saradnja sa Miodragom Krstovi?em i Anicom Dobrom, kao i svim ostalim glumcima i autorima bila fantasti?na. Vreme koje nas je pratilo na planini je otežavalo samo snimanje ali istovremeno dalo misti?nu atmosferu koja ?e biti bitan adut filma, s obzirom da je film žanrovski misterija/triler“, rekao je Backovi?.

Autorsku ekipu filma ?ine i direktor fotografije ?or?e Stojiljkovi?, montažerka Andrijana Kr?mar , scenografkinja Sanja Bulat, kostimografkinja Jelena ?or?evi?, maskerka Petra Macura, kompozitor muzike Nikola Jeremi?, snimatelj zvuka Miroslav Gojkovi?. Uz Miloša Bikovi?a u glavnoj roli, u Izolaciji igraju i Miodrag Miki Krstovi?, Anica Dobra, Mladen Andrejevi?, Marko Mak Panteli?.

Producent i koscenarista Marko Joci? je istakao slede?e: „Snimanje filma Izolacija koje je po?elo 6. oktobra je uspešno završeno 1.novembra u Pan?evu. Najve?i deo snimanja je obavljen na raznim lokacijama u Nacionalnom parku Tara. Snimanje je bilo veoma izazovno s obzirom na vremenske uslove, pošto se pored niskih temperatura dešavalo da se u toku samo jednog dana smenjivao sneg, ledena kiša, magla i sunce. I pored toga uspeli smo da savladamo sve prepreke i snimimo materijal koji je veoma uzbudljiv i redak u doma?im produkcijama. Sve pohvale idu celokupnoj ekipi filma i glumcima koji su bili veoma motivisani i koji su uradili fantasti?an posao.“

Film nastaje u koprodukciji ku?a Viktorija Film (Srbija), Archangel Digital (Srbija), Livada Produkcija (Hrvatska), Talking Wolf Productions (Srbija). Filmski centar Srbije je podržao projekat ovog filma na konkursu iz maja 2019. godine.

Foto: ?or?e Stojiljkovi?