ZAVRŠENO SNIMANJE FILMA VLADIMIRA MANČIĆA “ČOVEK IZ TEHNOGASA”

U Beogradu je završeno snimanje kraktometražnog igranog filma „?ovek iz Tehnogasa“. Reditelj i scenarista ove psihološke drame je debitant Vladimir Man?i?. Projekat je podržan od strane Filmskog centra Srbije na konkursu za kratkometražni igrani film 2019. godine.

Film „?ovek iz Tehnogasa“ prati doga?aj iz januara 1970. godine kada se dva direktora preduze?a Tehnogas, Slobodan Miloševi? (glumi ga Nikola Rako?evi?) i Radoje Stefanovi? (Ivan Isailovi?) spremaju se za poslovni put u Niš, vozom. Miloševi? se protivi, ali popušta pod pritiskom generalnog  direktora, Ivana Stamboli?a (Miloš ?urovi?). U vozu, raspravljaju o teku?im pitanjima vezanim za postrojenje u Nišu. Stefanovi? problemima pristupa obavešteno i diplomatski, dok Miloševi? nudi radikalna i kratkoro?na rešenja. Stefanovi? mu tada savetuje da ne ulazi u politiku…

Sedamnaest godina kasnije, 1987. godine, u toku je Osma sednica CK SK Srbije, na ?ijem ?elu je Slobodan Miloševi?. Radoje Stefanovi?, predsednik privredne komore, pripada gubitni?koj struji Ivana Stamboli?a, predsednika Srbije. U pauzi sednice, Miloševi? ube?uje Stefanovi?a da odustane od govora. Uprkos pretnjama i obe?anjima, Radoje ipak drži govor, što ?e za njega zna?iti politi?ko samoubistvo.

Film „?ovek iz Tehnogasa“ producirali su Nikola Panteli? i Iva Risti? (iManagefilm d.o.o.), a Man?i?evi saradnici iza kamere su direktor fotografije Bojan Raki?, scenograf Nikola Nikoli?, kostimografkinja Dragica Lauševi? i maskerka Jasmina Banovi?. Pored Rako?evi?a, ?urovi?a i Isailovi?a, u filmu glumi i Goran Šušljik.

Foto: Sale Leti?