ZBIRKA PAPIR KAMEN KAMEN DOSTUPNA ONLINE

Nedavno održan u digitalnom formatu, emitovan od 21. do 23. marta na svim onlajn platformama Kulturnog centra Beograda, festival Svetski dan(i) poezije PAPIR KAMEN KAMEN Beogra?ani ?e mo?i da gledaju i prolaze?i Trgom republike, u izlogu ove institucije, do kraja teku?eg meseca (marta).
Digitalni formati odnosno video zapisi, koji su zamenili pesni?ka ?itanja uživo, mogu se pogledati i na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda.
Dobro poznata de?ija igra na koju se oslanjamo u naslovu – Papir kamen makaze –  zasniva se na nehijerarhijskom cikli?nom sistemu, sa devet mogu?ih kombinacija poteza. Upravo toliko mladih autora i autorki, koji stvaraju na istom jeziku, ove godine predstavilo se kroz svoje stihove: ?or?e Ivkovi? (SR), Marija Dejanovi? (HR), Marija Dragni? (CG), Tomislav Augustin?i? (HR), Radmila Petrovi? (SR), Alen Brlek (HR), Vladana Perli? (RS), Anita Pajevi?, (BiH) i Jana Radi?evi? (CG).
Italijanski institut za kulturu u Beogradu pružio je dodatnu podršku ovogodišnjoj manifestaciji, pa smo imali priliku da i tri mlade italijanske pesnikinje – ?ulija Martini, Alma Spina i Beatri?e Kristali – budu deo ovogodišnjeg programa. Njihove pesme bile su prvi put prevedene na srpski jezik (prevod Zorana ?akovi? Miniti) posebno za ovu priliku.
Urednica zbirke je pesnikinja i dramaturškinja Maša Seni?i?, a ilustrator i grafi?ki dizajner je Sr?a Dragovi?, dok je snimatelj i direktor fotografije video zapisa Marko Milovanovi?.