ZBOGOM, BOLE

Teško je pisati kad zauvek ode neko koga poznaješ. Kad ode neko ko je bio pun života. Ko je bio mnogo zdraviji od tebe. Uvek nasmejan, vedar. Tako je danas. Jer je otišao jedan od onih koji je bio baš takav. Otišao je Dejan Boškovi? Bole.

Otišao je ?ovek koji je osnovao izdava?ku ku?u Ammonite. Ku?a koja je bila uto?ište za sve one koji su se bavili alternativnom muzikom.

Otišao je ?ovek koji je pokrenuo festival Indirekt.

?ovek koji je rešio da se bavi izdavanjem knjiga i otkrio srpskoj publici Gorana Stoji?i?a, Anju Mijovi?, Jelenu ?uslovi?. ?ovek koji je zahvaljuju?i svom timu srpskoj ?itala?koj publici otkrio i kako piše fantasti?ni dizajner Slavimir Stojanovi? Futro.

Ne možemo da govorimo o Boletu kao ?oveku, jer smo ga poznavali tek površno. Ali iskreno verujemo da je danas najteže ljudima koji su neposredno radili s njim: Onima koji su se uverili u njegovu normalnost.

Boleta je odnela korona. Podmuklo. Odnosila ga je nedeljama. Pre nekoliko dana bili smo ube?eni da ?e i on – kao i mnogi iz ovog našeg sveta – zahvaljuju?i svojoj snazi i pozitivnom stavu – uspeti da nam se ponovo pridruži, pa da nam i on opisuje “kako je gadno bilo”… Nažalost prevarili smo se.

Bole je otišao. Goranu Stoji?i?u i Vladimiru ?ur?i?u je ostavio težak zadatak: Da o?uvaju ono što je Ammonite bio.