ZELENOVIĆU NAGRADA NEBOJŠA POPOVIĆ

Radoslav Zelenovi? je dobitnik nagrade “Nebojša Popovi?”, koja se dodeljuje za doprinos promociji i kriti?kom promišljanju filmske umetnosti i kulture. 

Zelenovi? je nagradu, koja ?e mu biti dodeljena 11. januara slede?e godine, dobio za celokupan višedecenijski rad u srpskom filmu i kinematografiji.

Nagradu ?ine nov?ani iznos i umetni?ki predmet/plaketa prema autorskom konceptu Ajle Seleni?, koje obezbe?uje Filmski centar Srbije, kao i pravo i privilegija dobitnika nagrade na selekciju filmskog programa prilikom dodele nagrade za narednu godinu.

Žiri za dodelu nagrade u sastavu: filmski producent, urednik filmskog programa Dvorane kulturnog centra Beograda Ivan Aran?elovi?, predsednik, rediteljka Svetlana Popovi?, prva dobitnica ove nagrade, i teoreti?ar filma, filmski kriti?ar i urednik “Filmoskopije” Nikola Radi?, ?lanovi, nagradu je doneo jednoglasno, uz obrazloženje da se dodeljuje Zelenovi?u za sve višegodišnje zna?ajne rezultate u oblastima delovanja, koji su vrlo vidljivi, a ogledaju se u zalaganju i trudu u promociji filma i kinematografije, u širenju filmske kritike i teorije, obrazovanju mladih kadrova na po?etku svog profesionalnog rada u sedmoj umetnosti i stvaranju uslova za što bolje funkcionisanje i dalji razvoj filmskog promišljanja, kulture gledala filma i dijaloga o filmu kao i što boljeg funkcionisanja kinematografije.

Dosadašnji dobitnici nagrade “Nebojša Popovi?” su: Svetlana i Zoran Popovi? (2016), prof. Vladimir Vlada Petri? (2017), Milan Vlaj?i? (2018), Miroljub Stojanovi? (2019), Sr?an Vu?ini? (2020) i Pavle Levi (2021).Godine 2012. izabran je za ?lana Evropske akademije za film.