ŽIV ČOVEK STIŽE U BIOSKOPE

Posle uspešne premijere na ovogodišnjem Festu, doma?i film “ŽIV ?OVEK”, reditelja Olega Novkovi?a i scenaristkinje Milene Markovi? od 20. maja stiže i na redovne bioskopske repertoare.

Doživite na velikom platnu ovu duboko emotivnu pri?u o životu, koju su nam na poseban i iskren na?in do?arali glumci Nikola ?uri?ko, Nada Šargin, Bojan Žirovi?, Jana Bjelica, Filip Hajdukovi?, Iva Milanovi?, Tanja Boškovi?, Branko Cveji?, Miodrag Krstovi?, Marta Bjelica, Sonja Kola?ari?, Ivana Vukovi?, Stefan Trifunovi? i drugi.

 

Glavni glumac Nikola ?uri?ko je za ulogu Igora ?eli?a ?ele nagra?en „Beogradskim pobednikom” za najbolju mušku ulogu u Glavnom takmi?arskom program Festa. Žiri je njegovu kreaciju ocenio kao „jedinstveni gluma?ki izraz kojim nas vodi kroz katarzu glavnog lika koriste?i ceo gluma?ki habitus: od suptilnih sredstava pa sve do unutrašnjih tektonskih promena – smrti i njene pobede”.

Reditelj Oleg Novkovi? je o filmu ŽIV ?OVEK rekao: “Ovo je pri?a o zbunjenom sredove?nom ?oveku koji se i dalje traži, o ?oveku koji je i dalje mladi? i bi?e mladi? do smrti i posle smrti. Ovo je pri?a o trenutku posle bu?enja iz smrti, gde taj ?ovek odlu?i da prihvati svoj život i da ga da drugima.”