ZRINKO OGRESTA: KAD VAS POZOVU NA PALIĆ, ZNATE DA VAM FILM NEŠTO VREDI

Poznati hrvatski reditelj Zrinko Ogresta nije krio da uživa na ovogodišnjem izdanju Festivala evropskog filma Pali?:

„Ono što je na neki na?in povjeznica sa ostalim mojim filmovima je moja preokupacija ženskim likovima. U ovom vremenu u kojem živimo, koje je prepuno velikih tema i problema kao što su pandemija, me?unacionalni sukobi, izbjeglice, meni se u?inilo da bih se ja, kao autor, trebao pozabaviti suštinskim problemima koji zapravo mu?e svakog od nas pojedina?no. To su teme poput obitelji i ljubavi. Takve teme nam ponekad i promi?u. A kada je re? o Pali?kom festivalu, me?u hrvatskim režiserima je nedvosmisleno mišljenje da kad ste pozvani na Pali?, onda vaš film nešto vrijedi”.

Glumica Milena Zupan?i? novinarima je govorila o nagradi koju je dobila od žirija Festivala:

Mene je to iznenadilo pošto poslednjih mnogo godina ne radim dosta na filmu, i onda ?ovek misli da su ga zaboravili. Pre svega mi je jako lepo ovde, a znate kako kažu u našim godinama – joj, kad bih dobila nagradu za mladu perspektivnu glumicu!”

O susretu na otvaranju festivala sa Aleksandrom Ber?ekom, s kojim je svojevremeno glumila u filmu „De?ko koji obe?ava“, Milena Zupan?i? je rekla: Jako lep susret. Uvek je prijatan susret sa kolegama koje nisi dugo, dugo video, a mi se stvarno nismo dugo videli”.

Kristijan Pecold je govorio o svom dolasku na Festival evropskog filma Pali?:

„Ovog jutra sam išao u malu šetnju po šumi i video klupe sa imenima. Ose?ao sam se veoma melanholi?no. Neki nisu više me?u živima, neki su još uvek tu. Onda mi je prišao neko iz festivala i rekao da ?e i moje ime biti na klupi naredne godine, što me je u?inilo vrlo sentimentalnim. Došao sam sino? i mogu da kažem da su doma?ini zaista sjajni”.

Kristijan Pecold se prisetio i svog prvog festivala s kraja devedesetih, kada je imao ose?aj da doma?ini nisu dobri i da su ga svi zaboravili, uz konstataciju da na Pali?u takve samo?e nema.

Producentkinja Ada Solomon je govorila o tome kako se ose?a povodom dobijanja nagrade „Underground spirit”:

„Postajem sve emotivnija, jer imati priliku da vaš rad bude prepoznat je tako?e i velika odgovornost. Poslednjih godinu i po dana bio je i period evaluacije prošlosti, aktivnosti, vrednosti. Shvatila sam da, kao osoba, ne umem da živim sama. Bila sam sre?na što se bavim ovom profesijom, zahvaljuju?i kojoj živim i radim u porodici, zajednici. Mislim da u tome tako?e snaga onoga što radimo”.

Gordan Mati?, direktor Filmskog centra Srbije, govorio je o saradnji FCS-a sa Festivalom evropskog filma Pali? i novoosnovanoj Asocijaciji filmskih festivala Srbije (AFIFS), kao i Danima knjige FCS-a i izložbi filmskih plakata, koji se odigravaju tokom trajanja pali?kog festivala.

Foto: Ivica Vojni?